Gizlilik Siyasəti - Root Nation

Şəxsi məlumatların bu Məxfilik Siyasəti (bundan sonra - Məxfilik Siyasəti) saytın təqdim etdiyi bütün məlumatlara şamil edilir. Root Nation, domen adında yerləşir root-nation.com saytdan istifadə edərkən İstifadəçi haqqında məlumat ala bilər.

1. ŞƏRTLƏRİN TƏYİFİ

1.1 Bu Məxfilik Siyasətində aşağıdakı şərtlər istifadə olunur:

1.1.1. “Sayt administrasiyası - adından fəaliyyət göstərən saytı idarə etmək səlahiyyəti olan işçilər Root Nation, fərdi məlumatların işlənməsini təşkil edən və həyata keçirən, habelə fərdi məlumatların emalının məqsədini, emal ediləcək fərdi məlumatların tərkibini, fərdi məlumatlar ilə həyata keçirilən hərəkətləri (əməliyyatları) müəyyən edən.

1.1.2 "Şəxsi məlumatlar" - müəyyən edilmiş və ya müəyyən edilə bilən fiziki şəxsə (fərdi məlumatların subyekti) birbaşa və ya dolayısı ilə aid olan hər hansı məlumat.

1.1.3 "Fərdi məlumatların emalı" - avtomatlaşdırma vasitələrinin istifadəsi ilə və ya belə vasitələrdən istifadə edilmədən fərdi məlumatlarla, o cümlədən toplanması, qeydə alınması, sistemləşdirilməsi, toplanması, şəxsi məlumatların saxlanması, dəqiqləşdirilməsi (yenilənməsi, dəyişdirilməsi), çıxarılması, istifadəsi, ötürülməsi (paylanması, təmin edilməsi, girişi), şəxsiyyətsizləşdirilməsi, bloklanması, silinməsi, məhv edilməsi.

1.1.4 "Fərdi məlumatların məxfiliyi" Operator və ya fərdi məlumatlara çıxışı olan digər şəxs tərəfindən fərdi məlumatların subyektinin razılığı olmadan və ya başqa hüquqi əsasın mövcudluğu olmadan onların yayılmasına icazə verilməməsi tələbinə riayət edilməsi üçün məcburidir.

1.1.5. “Saytın istifadəçisi (bundan sonra İstifadəçi) İnternet vasitəsilə Sayta çıxışı olan və onlayn mağazanın Saytından istifadə edən şəxsdir.

1.1.6 "Kukilər" veb-server tərəfindən göndərilən və İstifadəçinin kompüterində saxlanılan kiçik məlumat parçasıdır, veb-klient və ya veb-brauzer hər dəfə səhifəni açmaq cəhdi edilən zaman HTTP sorğusu ilə veb serverə göndərir. müvafiq saytdan.

1.1.7 "IP ünvanı" IP protokoluna uyğun olaraq qurulmuş kompüter şəbəkəsindəki qovşağın unikal şəbəkə ünvanıdır.

2. ÜMUMİ MÜDDƏALAR

2.1 İstifadəçinin saytdan istifadəsi bu Məxfilik Siyasəti və İstifadəçinin şəxsi məlumatlarının emalı şərtləri ilə razılaşma deməkdir.

2.2 Məxfilik Siyasətinin şərtləri ilə razılaşmadıqda İstifadəçi saytdan istifadəni dayandırmalıdır.

2.3 Faktiki Məxfilik Siyasəti yalnız domendəki saytlara aiddir root-nation.com, Administrasiya İstifadəçinin saytımızda mövcud olan keçidlərdən keçə biləcəyi üçüncü tərəf saytlarına nəzarət etmir və məsuliyyət daşımır.

2.4 Veb-sayt administrasiyası sayt istifadəçisi tərəfindən təqdim olunan şəxsi məlumatların həqiqiliyini yoxlamır.

3. MƏXFİLLİK SİYASƏTİNİN MÖVZUSU

3.1 Bu Məxfilik Siyasəti onlayn mağazanın veb saytının Administrasiyasının saytda qeydiyyat zamanı İstifadəçinin sayt Administrasiyasının tələbi ilə təmin etdiyi şəxsi məlumatların açıqlanmaması və məxfiliyin qorunması rejiminin təmin edilməsi ilə bağlı öhdəliklərini müəyyən edir. və ya ekskursiyaların alınması üçün sifariş verərkən.

3.2 Bu Məxfilik Siyasəti çərçivəsində emalına icazə verilən şəxsi məlumatlar İstifadəçi tərəfindən https:// saytında qeydiyyat formasını doldurmaqla təmin edilir.root-nation.com/ saytın müxtəlif bölmələrində və səhifələrində aşağıdakı məlumatları daxil edin:

3.2.1. İstifadəçinin soyadı, adı, atasının adı;

3.2.2. istifadəçinin əlaqə telefon nömrəsi;

3.2.3. e-poçt ünvanı (e-mail), məsləhətləşmə haqqında bildiriş;

3.3. Root Nation reklam bloklarına baxmaq prosesində və sistem statistik skriptinin ("piksel") quraşdırıldığı səhifələrə baş çəkərkən avtomatik ötürülən Məlumatları qoruyur:

  • IP ünvanı;
  • kukilərdən məlumat;
  • brauzer haqqında məlumat (və ya reklamın ekranına daxil olan digər proqram);
  • giriş vaxtı;
  • reklam blokunun yerləşdiyi səhifənin ünvanı;
  • istinad edən (əvvəlki səhifənin ünvanı).

3.3.1 Kukilərin söndürülməsi saytın bəzi hissələrinə girişin qarşısını ala bilər Root Nation, icazə tələb edən.

3.3.2 Root Nation ziyarətçilərinin IP ünvanları haqqında statistik məlumatları toplayır. Bu məlumat texniki problemlərin müəyyən edilməsi və həlli, həyata keçirilən maliyyə ödənişlərinin qanuniliyinə nəzarət məqsədi ilə istifadə olunur.

3.4 Yuxarıda göstərilməyən hər hansı digər şəxsi məlumat (satın alma tarixçəsi, istifadə edilmiş brauzerlər və əməliyyat sistemləri və s.) bənddə nəzərdə tutulmuş hallar istisna olmaqla, etibarlı saxlanmalı və paylanmamalıdır. 5.2. və 5.3. bu Məxfilik Siyasətinin.

4. İSTİFADƏÇİNİN ŞƏXSİ MƏLUMATLARININ TOPLANMASI MƏQSƏDLƏRİ

4.1 İstifadəçinin şəxsi məlumatları Saytın administrasiyası Root Nation məqsədlər üçün istifadə edə bilər:

4.1.1 Saytda qeydiyyatdan keçmiş İstifadəçinin identifikasiyası Root Nation.

4.1.2 İstifadəçiyə Saytın fərdiləşdirilmiş resurslarına çıxışın təmin edilməsi Root Nation.

4.1.3 İstifadəçi ilə əks əlaqə yaratmaq, o cümlədən Saytdan istifadə ilə bağlı mesaj və sorğuların göndərilməsi Root Nation, xidmətlərin göstərilməsi, İstifadəçidən sorğuların və ərizələrin işlənməsi.

4.1.4 Təhlükəsizliyi təmin etmək və saxtakarlığın qarşısını almaq üçün İstifadəçinin yerinin müəyyən edilməsi.

4.1.5 İstifadəçi tərəfindən təqdim edilən şəxsi məlumatların həqiqiliyinin və tamlığının təsdiqi.

4.1.6. İstifadəçi hesab yaratmağa razıdırsa, hesabın yaradılması.

4.1.7. Sayt İstifadəçisinin Mesajı Root Nation yeni blog yazıları haqqında.

4.1.8 Saytdan istifadə ilə bağlı problemlər yarandıqda İstifadəçiyə effektiv müştəri və texniki dəstək göstərilməsi Root Nation.

4.1.9 İstifadəçinin adından onun razılığı, yenilikləri, xəbər bülletenləri və digər məlumatların verilməsi Root Nation və ya tərəfdaşlar adından.

4.1.10. İstifadəçinin razılığı ilə reklam fəaliyyətinin həyata keçirilməsi.

4.1.11. İstifadəçiyə tərəfdaşların saytlarına və ya xidmətlərinə girişin təmin edilməsi Root Nation məhsullar, yeniləmələr və xidmətlər almaq.

5. ŞƏXSİ MƏLUMATLARIN EMALININ ÜSULLARI VƏ ŞƏRTLƏRİ

5.1 İstifadəçinin şəxsi məlumatlarının emalı vaxt məhdudiyyəti olmadan, istənilən qanuni üsulla, o cümlədən avtomatlaşdırma alətlərindən istifadə etməklə və ya belə vasitələrdən istifadə olunmadan fərdi məlumatların informasiya sistemlərində həyata keçirilir.

5.2 İstifadəçinin şəxsi məlumatları yalnız qanunla müəyyən edilmiş əsaslarla və qaydada səlahiyyətli dövlət orqanlarına verilə bilər.

5.4 Şəxsi məlumatların itirilməsi və ya açıqlanması halında Sayt Administrasiyası İstifadəçiyə şəxsi məlumatların itirilməsi və ya açıqlanması barədə məlumat verir.

5.5 Saytın administrasiyası İstifadəçinin şəxsi məlumatlarının qanunsuz və ya təsadüfi əldə edilməsindən, məhv edilməsindən, təhrif edilməsindən, bloklanmasından, surətinin çıxarılmasından, yayılmasından, habelə üçüncü şəxslərin digər qanunsuz hərəkətlərindən qorunması üçün zəruri təşkilati və texniki tədbirlər görür.

5.6 Sayt administrasiyası İstifadəçi ilə birlikdə İstifadəçinin şəxsi məlumatlarının itirilməsi və ya açıqlanması nəticəsində yaranan itkilərin və ya digər neqativ nəticələrin qarşısını almaq üçün bütün lazımi tədbirləri görür.

6. TƏRƏFLƏRİN ÖZELLİKLƏRİ

6.1 İstifadəçi aşağıdakılara borcludur:

6.1.1 Saytdan istifadə üçün zəruri olan şəxsi məlumatlar haqqında məlumat vermək Root Nation.

6.1.2. Bu məlumatlara dəyişikliklər edildiyi təqdirdə şəxsi məlumatlar haqqında təqdim olunan məlumatları yeniləyin və əlavə edin.

6.2 Saytın rəhbərliyi aşağıdakılara borcludur:

6.2.1 Alınan məlumatdan yalnız bu Məxfilik Siyasətinin 4-cü bəndində göstərilən məqsədlər üçün istifadə edin.

6.2.2 Məxfi məlumatların məxfi saxlanılmasını təmin etmək, İstifadəçinin əvvəlcədən yazılı icazəsi olmadan açıqlanmamaq, habelə İstifadəçinin ötürülən şəxsi məlumatlarını satmamaq, mübadilə etməmək, dərc etməmək və ya başqa mümkün üsullarla açıqlamamaq, bəndi istisna olmaqla 5.2. və 5.3. bu Məxfilik Siyasətinin.

6.2.3 Mövcud biznes dövriyyəsində bu cür məlumatların mühafizəsi üçün adətən istifadə olunan prosedura uyğun olaraq İstifadəçinin şəxsi məlumatlarının məxfiliyini qorumaq üçün tədbirlər görmək.

6.2.4 İstifadəçinin və ya onun qanuni nümayəndəsinin və ya fərdi məlumat subyektlərinin hüquqlarının müdafiəsi üzrə səlahiyyətli orqanın müraciəti və ya sorğusu edildiyi andan müvafiq İstifadəçiyə aid fərdi məlumatların aşkar edildiyi halda, yoxlama müddəti ərzində bloklanması. etibarsız şəxsi məlumatlar və ya qanunsuz hərəkətlər.

7. TƏRƏFLƏRİN MƏSULİYYƏTİ

7.1 Məxfi Məlumatın itirilməsi və ya açıqlanması halında, Sayt Administrasiyası bu məxfi məlumatlara görə məsuliyyət daşımır:

7.1.1. İtirilənə və ya açıqlanana qədər ictimai mülkiyyətə çevrildi.

7.1.2. Sayt Administrasiyası tərəfindən qəbul edilməzdən əvvəl üçüncü tərəfdən alınmışdır.

7.1.3. İstifadəçinin razılığı ilə açıqlanıb.

8. MÜBAHİSƏLƏRİN HƏLLİ

8.1 Sayt İstifadəçisi arasında münasibətlərdən yaranan mübahisələrə dair məhkəməyə iddia qaldırmazdan əvvəl Root Nation və Sayt Administrasiyası, iddia (mübahisənin könüllü həlli üçün yazılı təklif) təqdim etmək məcburidir.

8.2 İddianı alan şəxs iddianın alındığı tarixdən 30 təqvim günü müddətində iddianın baxılmasının nəticələri barədə iddia ərizəçisinə yazılı məlumat verməlidir.

8.3 Razılaşma əldə edilmədikdə, mübahisə mövcud qanunvericiliyə uyğun olaraq məhkəmə orqanına göndəriləcəkdir.

8.4 Mövcud qanunvericilik bu Məxfilik Siyasətinə və İstifadəçi ilə Sayt Administrasiyası arasındakı münasibətlərə şamil edilir.

9. ŞƏXSİ MƏLUMATLARIN DƏYİŞMƏSİ VƏ SİLİNMƏSİ

9.1 İstifadəçi profil səhifəsində şəxsi məlumatların tərkibini müstəqil şəkildə izləyə və tənzimləyə bilər. Avtorizasiyadan sonra istifadəçilər öz şəxsi səhifələrinə daxil ola bilərlər: https://root-nation.com/wp-admin/profile.php

9.2 Saytdan istifadəyə xitam verildikdə Root Nation, istifadəçi e-poçt vasitəsilə hesabı və şəxsi məlumatlarını silmək üçün sorğu göndərə bilər [e-poçt qorunur]

9.3 "Hesabımı Root Ntiion saytından silin" başlığı ilə sorğu istifadəçinin profilində göstərilən qeydiyyatdan keçmiş elektron poçt ünvanından göndərilməli və istifadəçi adı sahəsindən məlumatları ehtiva etməlidir.

9.4 Sayt rəhbərliyi profilin silinməsi prosedurunu 5 iş günü ərzində həyata keçirməyə borcludur.

10. ƏLAVƏ ŞƏRTLƏR

10.1 Sayt rəhbərliyi İstifadəçinin razılığı olmadan bu Məxfilik Siyasətinə dəyişiklik etmək hüququna malikdir.

10.2 Yeni Məxfilik Siyasəti internet saytında yerləşdirildiyi andan qüvvəyə minir Root Nation, Məxfilik Siyasətinin yeni versiyasında başqa hal nəzərdə tutulmayıbsa.

10.3. Bu Məxfilik Siyasəti ilə bağlı bütün təkliflər və ya suallar e-poçt ünvanına göndərilməlidir: [e-poçt qorunur]

10.4 Cari Məxfilik Siyasəti səhifədə yerləşdirilib: https://root-nation.com/ua/ua-privacy-policy/