Politika privatnosti – Root Nation

Ova Politika privatnosti osobnih podataka (u daljnjem tekstu - Politika privatnosti) odnosi se na sve informacije koje stranica Root Nation, koji se nalazi na nazivu domene root-nation.com može dobiti informacije o korisniku tijekom korištenja stranice.

1. DEFINICIJA POJMOVA

1.1 Sljedeći izrazi koriste se u ovoj Politici privatnosti:

1.1.1. „Administracija stranice – zaposlenici ovlašteni za upravljanje stranicom, koji djeluju u ime Root Nation, koji organiziraju i provode obradu osobnih podataka, kao i utvrđuju svrhu obrade osobnih podataka, sastav osobnih podataka koji se obrađuju, radnje (operacije) koje se provode s osobnim podacima.

1.1.2 "Osobni podaci" - bilo koja informacija koja se izravno ili neizravno odnosi na identificiranu fizičku osobu ili osobu koja se može identificirati (subjekt osobnih podataka).

1.1.3 "Obrada osobnih podataka" - svaka radnja (operacija) ili skup radnji (operacija) koja se provodi uz upotrebu alata za automatizaciju ili bez upotrebe takvih alata s osobnim podacima, uključujući prikupljanje, bilježenje, sistematizaciju, akumulaciju, pohranjivanje, pojašnjenje (ažuriranje, mijenjanje), izdvajanje, korištenje, prijenos (distribucija, pružanje, pristup), depersonalizacija, blokiranje, brisanje, uništavanje osobnih podataka.

1.1.4 "Povjerljivost osobnih podataka" obvezna je za poštivanje Operatera ili druge osobe koja ima pristup osobnim podacima, zahtjev da se ne dopusti njihova distribucija bez pristanka subjekta osobnih podataka ili prisutnost druge pravne osnove.

1.1.5. „Korisnik stranice (u daljnjem tekstu Korisnik) je osoba koja ima pristup stranici putem interneta i koristi stranicu internet trgovine.

1.1.6 "Kolačići" su mali podaci koje web poslužitelj šalje i pohranjuju na računalu korisnika, a koje web klijent ili web preglednik šalje web poslužitelju u HTTP zahtjevu svaki put kada se pokuša otvoriti stranica odgovarajućeg mjesta.

1.1.7 "IP adresa" je jedinstvena mrežna adresa čvora u računalnoj mreži izgrađenoj prema IP protokolu.

2. OPĆE ODREDBE

2.1 Korisnikovo korištenje stranice znači suglasnost s ovom Politikom privatnosti i uvjetima obrade osobnih podataka Korisnika.

2.2 U slučaju neslaganja s uvjetima Politike privatnosti, Korisnik mora prestati koristiti stranicu.

2.3 Stvarna Pravila o privatnosti odnose se samo na stranice u domeni root-nation.com, Administracija ne kontrolira i nije odgovorna za stranice trećih strana na koje Korisnik može ići putem poveznica dostupnih na našim stranicama.

2.4 Administracija web stranice ne provjerava vjerodostojnost osobnih podataka koje daje korisnik web stranice.

3. PREDMET POLITIKE PRIVATNOSTI

3.1 Ova Pravila o privatnosti utvrđuju obveze administracije web stranice internetske trgovine u vezi s neotkrivanjem i osiguravanjem režima zaštite privatnosti osobnih podataka, koje korisnik daje na zahtjev administracije web stranice tijekom registracije na web mjestu. ili prilikom narudžbe za kupnju izleta.

3.2 Osobne podatke dopuštene za obradu u skladu s ovom Politikom privatnosti korisnik daje ispunjavanjem obrasca za registraciju na web stranici https://root-nation.com/ u različitim odjeljcima i stranicama web stranice uključite sljedeće informacije:

3.2.1. prezime, ime, patronim Korisnika;

3.2.2. kontakt telefon Korisnika;

3.2.3. email adresa (e-mail), obavijest o savjetovanju;

3.3. Root Nation štiti Podatke koji se automatski prenose u procesu pregledavanja reklamnih blokova i prilikom posjete stranicama na kojima je instalirana statistička skripta sustava ("pixel"):

  • IP adresa;
  • informacije iz kolačića;
  • informacije o pregledniku (ili drugom programu koji pristupa prikazu oglasa);
  • vrijeme pristupa;
  • adresu stranice na kojoj se nalazi oglasni blok;
  • referer (adresa prethodne stranice).

3.3.1 Onemogućavanje kolačića može spriječiti pristup nekim dijelovima stranice Root Nation, za koje je potrebna autorizacija.

3.3.2 Root Nation prikuplja statistiku o IP adresama svojih posjetitelja. Ovi se podaci koriste u svrhu utvrđivanja i rješavanja tehničkih problema, za kontrolu zakonitosti izvršenih financijskih plaćanja.

3.4 Bilo koji drugi osobni podaci koji nisu gore navedeni (povijest kupovine, korišteni preglednici i operativni sustavi itd.) podliježu pouzdanoj pohrani i nedistribuciji, osim u slučajevima navedenim u klauzuli 5.2. i 5.3. ove Politike privatnosti.

4. SVRHE PRIKUPLJANJA OSOBNIH PODATAKA KORISNIKA

4.1 Osobni podaci korisnika Administracija stranice Root Nation može koristiti u svrhu:

4.1.1 Identifikacija Korisnika registriranog na stranici Root Nation.

4.1.2 Omogućavanje Korisniku pristupa personaliziranim resursima Stranice Root Nation.

4.1.3 Uspostavljanje povratne informacije s korisnikom, uključujući slanje poruka i zahtjeva u vezi s korištenjem stranice Root Nation, pružanje usluga, obrada zahtjeva i prijava Korisnika.

4.1.4 Određivanje Korisnikove lokacije radi osiguranja sigurnosti i sprječavanja prijevare.

4.1.5 Potvrda vjerodostojnosti i potpunosti osobnih podataka koje daje Korisnik.

4.1.6. Stvaranje računa ako je Korisnik pristao na kreiranje računa.

4.1.7. Poruka korisnika stranice Root Nation o novim postovima na blogu.

4.1.8 Pružanje Korisniku učinkovite korisničke i tehničke podrške u slučaju problema povezanih s korištenjem Stranice Root Nation.

4.1.9 Davanje Korisniku njegovog pristanka, ažuriranja, biltena i drugih informacija u ime Root Nation ili u ime partnera.

4.1.10. Provođenje aktivnosti oglašavanja uz suglasnost Korisnika.

4.1.11. pružanje Korisniku pristupa stranicama ili uslugama partnera Root Nation za primanje proizvoda, ažuriranja i usluga.

5. NAČINI I UVJETI OBRADE OSOBNIH PODATAKA

5.1 Obrada osobnih podataka Korisnika provodi se bez vremenskog ograničenja, na bilo koji zakonit način, uključujući u informacijskim sustavima osobnih podataka uz korištenje alata za automatizaciju ili bez korištenja takvih alata.

5.2 Osobni podaci Korisnika mogu se prenositi ovlaštenim državnim tijelima samo na temelju i na način utvrđen zakonom.

5.4 U slučaju gubitka ili otkrivanja osobnih podataka, Administracija stranice obavještava Korisnika o gubitku ili otkrivanju osobnih podataka.

5.5 Administracija stranice poduzima potrebne organizacijske i tehničke mjere za zaštitu osobnih podataka Korisnika od nezakonitog ili slučajnog pristupa, uništenja, iskrivljavanja, blokiranja, kopiranja, distribucije, kao i od drugih nezakonitih radnji trećih strana.

5.6 Administracija stranice, zajedno s Korisnikom, poduzima sve potrebne mjere za sprječavanje gubitaka ili drugih negativnih posljedica uzrokovanih gubitkom ili otkrivanjem osobnih podataka Korisnika.

6. OBVEZE STRANAKA

6.1 Korisnik je dužan:

6.1.1 Pružite informacije o osobnim podacima potrebnim za korištenje stranice Root Nation.

6.1.2. Ažurirati i dopuniti navedene podatke o osobnim podacima u slučaju promjene tih podataka.

6.2 Administracija stranice dužna je:

6.2.1 Dobivene podatke koristiti isključivo u svrhe navedene u točki 4. ovih Pravila privatnosti.

6.2.2 Kako bismo osigurali da povjerljivi podaci ostanu povjerljivi, da se ne smiju otkrivati ​​bez prethodnog pisanog dopuštenja Korisnika, kao i da ne prodaju, razmjenjuju, objavljuju ili na druge moguće načine otkrivaju prenesene osobne podatke Korisnika, s izuzetkom klauzule 5.2. i 5.3. ove Politike privatnosti.

6.2.3 Poduzimati mjere opreza za zaštitu povjerljivosti osobnih podataka Korisnika u skladu s postupkom koji se uobičajeno koristi za zaštitu ove vrste podataka u postojećem poslovnom prometu.

6.2.4 Blokirati osobne podatke koji se odnose na relevantnog Korisnika od trenutka podnošenja zahtjeva ili zahtjeva Korisnika ili njegovog zakonskog zastupnika ili ovlaštenog tijela za zaštitu prava ispitanika osobnih podataka za razdoblje provjere, u slučaju otkrivanja nepouzdanih osobnih podataka ili nezakonitih radnji.

7. ODGOVORNOST STRANAKA

7.1 U slučaju gubitka ili otkrivanja povjerljivih informacija, administracija stranice nije odgovorna ako ove povjerljive informacije:

7.1.1. Postalo javno vlasništvo do gubitka ili otkrivanja.

7.1.2. Primljen je od treće strane prije nego što ga je primila administracija stranice.

7.1.3. je objavljen uz suglasnost Korisnika.

8. RJEŠAVANJE SPOROVA

8.1 Prije podnošenja tužbe sudu u sporovima koji proizlaze iz odnosa između Korisnika stranice Root Nation i Administracije stranice, obavezna je podnošenje reklamacije (pisanog prijedloga za dobrovoljno rješavanje spora).

8.2 Primatelj zahtjeva dužan je u roku od 30 kalendarskih dana od dana primitka zahtjeva pismeno obavijestiti podnositelja zahtjeva o rezultatima razmatranja zahtjeva.

8.3 U slučaju neuspjeha u postizanju sporazuma, spor će biti proslijeđen sudskom tijelu u skladu s važećim zakonodavstvom.

8.4 Važeće zakonodavstvo primjenjuje se na ovu Politiku privatnosti i odnose između korisnika i administracije stranice.

9. PROMJENA I BRISANJE OSOBNIH PODATAKA

9.1 Korisnik može samostalno pratiti i prilagođavati sastav osobnih podataka na stranici profila. Nakon autorizacije korisnici mogu pristupiti svojoj osobnoj stranici na: https://root-nation.com/wp-admin/profile.php

9.2 U slučaju prestanka korištenja stranice Root Nation, korisnik može e-mailom poslati zahtjev za brisanje računa i osobnih podataka [e-pošta zaštićena]

9.3 Zahtjev s predmetom "Ukloni moj račun sa stranice Root Natiion" mora biti poslan s registrirane e-mail adrese navedene u profilu korisnika i sadržavati podatke iz polja za korisničko ime.

9.4 Administracija stranice dužna je provesti postupak brisanja profila u roku od 5 radnih dana.

10. DODATNI UVJETI

10.1 Administracija stranice ima pravo mijenjati ovu Politiku privatnosti bez pristanka Korisnika.

10.2 Nova Pravila o privatnosti stupaju na snagu od trenutka kada su objavljena na web stranici Root Nation, osim ako nije drugačije određeno novom verzijom Pravila privatnosti.

10.3. Sve prijedloge ili pitanja vezana uz ovu Politiku privatnosti šaljite na e-mail: [e-pošta zaštićena]

10.4 Trenutačna Pravila privatnosti objavljena su na stranici na: https://root-nation.com/ua/ua-privacy-policy/