չորեքշաբթի, 21 փետրվարի, 2024 թ

աշխատասեղան v4.2.1

Գաղտնիության քաղաքականություն - Root Nation

Անձնական տվյալների սույն Գաղտնիության քաղաքականությունը (այսուհետ՝ Գաղտնիության քաղաքականություն) վերաբերում է կայքի բոլոր տեղեկություններին Root Nation, որը գտնվում է դոմենի անվան վրա root-nation.com կարող է ստանալ Օգտատիրոջ մասին կայքը օգտվելիս:

1. ԺԱՄԱՆԱԿՆԵՐԻ ՍԱՀՄԱՆՈՒՄ

1.1 Այս Գաղտնիության քաղաքականության մեջ օգտագործվում են հետևյալ պայմանները.

1.1.1. «Կայքի ադմինիստրացիան՝ կայքի անունից հանդես եկող, կայքը կառավարելու լիազորված աշխատակիցներ Root Nation, որոնք կազմակերպում և իրականացնում են անձնական տվյալների մշակումը, ինչպես նաև որոշում են անձնական տվյալների մշակման նպատակը, մշակման ենթակա անձնական տվյալների կազմը, անձնական տվյալների հետ կատարված գործողությունները (գործառնությունները):

1.1.2 «Անձնական տվյալներ»՝ ցանկացած տեղեկատվություն, որն ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն վերաբերում է նույնականացված կամ նույնականացվող ֆիզիկական անձին (անձնական տվյալների առարկա):

1.1.3 «Անձնական տվյալների մշակում»՝ ցանկացած գործողություն (գործողություն) կամ գործողությունների (գործողությունների) ամբողջություն, որն իրականացվում է ավտոմատացման գործիքների օգտագործմամբ կամ առանց այդ գործիքների անձնական տվյալների օգտագործման, ներառյալ հավաքումը, գրանցումը, համակարգումը, կուտակումը, պահպանում, պարզաբանում (թարմացում, փոփոխություն), արդյունահանում, օգտագործում, փոխանցում (բաշխում, տրամադրում, մուտք), անձնական տվյալների ապանձնավորում, արգելափակում, ջնջում, ոչնչացում:

1.1.4 «Անձնական տվյալների գաղտնիությունը» պարտադիր է Օպերատորի կամ անձնական տվյալներին հասանելիություն ունեցող այլ անձի կողմից, առանց անձնական տվյալների սուբյեկտի համաձայնության կամ այլ իրավական հիմքի առկայության, դրանց տարածումը թույլ չտալու պահանջի պահպանման համար:

1.1.5. «Կայքի օգտատերը (այսուհետ՝ Օգտատեր) այն անձն է, ով մուտք ունի Կայք ինտերնետի միջոցով և օգտվում է առցանց խանութի կայքից։

1.1.6 «Քուքիները» վեբ սերվերի կողմից ուղարկված և Օգտագործողի համակարգչում պահվող տվյալների փոքր մասն է, որը վեբ հաճախորդը կամ վեբ բրաուզերը HTTP հարցումով ուղարկում է վեբ սերվերին ամեն անգամ, երբ էջը բացելու փորձ է արվում: համապատասխան կայքից։

1.1.7 «IP հասցեն» համակարգչային ցանցի հանգույցի եզակի ցանցային հասցե է, որը կառուցված է IP արձանագրության համաձայն:

2. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

2.1 Օգտատիրոջ կողմից կայքի օգտագործումը նշանակում է համաձայնություն սույն Գաղտնիության քաղաքականության և Օգտատիրոջ անձնական տվյալների մշակման պայմանների հետ:

2.2 Գաղտնիության քաղաքականության պայմանների հետ անհամաձայնության դեպքում Օգտագործողը պետք է դադարեցնի կայքի օգտագործումը:

2.3 Փաստացի Գաղտնիության քաղաքականությունը վերաբերում է միայն տիրույթում գտնվող կայքերին root-nation.com, Վարչակազմը չի վերահսկում և պատասխանատվություն չի կրում երրորդ կողմի կայքերի համար, որոնց օգտատերը կարող է անցնել մեր կայքում առկա հղումներով:

2.4 Կայքի ադմինիստրացիան չի ստուգում կայքի օգտագործողի կողմից տրամադրված անձնական տվյալների իսկությունը:

3. ԳԱՂՏՆԻՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՆԹԱԿԱ

3.1 Սույն Գաղտնիության քաղաքականությունը սահմանում է առցանց խանութի կայքի ադմինիստրացիայի պարտավորությունները՝ կապված անձնական տվյալների չբացահայտման և գաղտնիության պաշտպանության ռեժիմի ապահովման հետ, որոնք Օգտագործողը տրամադրում է կայքի ադմինիստրացիայի խնդրանքով կայքում գրանցվելու ժամանակ կամ էքսկուրսիաների գնման պատվեր կատարելիս.

3.2 Սույն Գաղտնիության քաղաքականության համաձայն մշակման համար թույլատրված անձնական տվյալները տրամադրվում են Օգտագործողի կողմից՝ լրացնելով գրանցման ձևը կայքում https://root-nation.com/ կայքի տարբեր բաժիններում և էջերում ներառեք հետևյալ տեղեկատվությունը.

3.2.1. Օգտագործողի ազգանունը, անունը, հայրանունը.

3.2.2. Օգտագործողի կոնտակտային հեռախոսահամարը;

3.2.3. էլեկտրոնային հասցե (e-mail), խորհրդակցության մասին ծանուցում.

3.3: Root Nation պաշտպանում է Տվյալները, որոնք ավտոմատ կերպով փոխանցվում են գովազդային բլոկների դիտման գործընթացում և էջեր այցելելիս, որոնց վրա տեղադրված է համակարգի վիճակագրական սկրիպտը («պիքսել»).

  • IP հասցե;
  • տեղեկատվություն թխուկներից;
  • տեղեկատվություն բրաուզերի մասին (կամ այլ ծրագրի, որը հասանելի է գովազդի ցուցադրմանը);
  • մուտքի ժամանակը;
  • էջի հասցեն, որի վրա գտնվում է գովազդային բլոկը.
  • ուղղորդող (նախորդ էջի հասցեն):

3.3.1 Թխուկների անջատումը կարող է խոչընդոտել կայքի որոշ մասեր մուտքը Root Nation, որոնք պահանջում են թույլտվություն։

3.3.2 Root Nation հավաքում է վիճակագրություն իր այցելուների IP հասցեների վերաբերյալ: Այս տեղեկատվությունը օգտագործվում է տեխնիկական խնդիրների բացահայտման և լուծման, կատարված ֆինանսական վճարումների օրինականությունը վերահսկելու նպատակով:

3.4 Վերևում չնշված ցանկացած այլ անձնական տեղեկատվություն (գնումների պատմություն, օգտագործված բրաուզերներ և օպերացիոն համակարգեր և այլն) ենթակա է հուսալի պահպանման և չտարածման, բացառությամբ կետով նախատեսված դեպքերի: 5.2. և 5.3. սույն Գաղտնիության քաղաքականության:

4. ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՂԻ ԱՆՁՆԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ

4.1 Օգտատիրոջ անձնական տվյալներ Կայքի կառավարում Root Nation կարող է օգտագործվել նպատակների համար՝

4.1.1 Կայքում գրանցված Օգտատիրոջ նույնականացում Root Nation.

4.1.2 Օգտատիրոջը Կայքի անհատականացված ռեսուրսների հասանելիության ապահովում Root Nation.

4.1.3 Օգտատիրոջ հետ հետադարձ կապի հաստատում, ներառյալ կայքի օգտագործման հետ կապված հաղորդագրությունների և հարցումների ուղարկումը Root Nation, ծառայությունների մատուցում, Օգտատիրոջ հարցումների և դիմումների մշակում:

4.1.4 Օգտագործողի գտնվելու վայրի որոշում՝ անվտանգությունն ապահովելու և խարդախությունը կանխելու համար:

4.1.5 Օգտատիրոջ կողմից տրամադրված անձնական տվյալների իսկության և ամբողջականության հաստատում:

4.1.6. Հաշվի ստեղծում, եթե Օգտագործողը համաձայնել է հաշիվ ստեղծել:

4.1.7. Հաղորդագրություն կայքի օգտատերից Root Nation նոր բլոգային գրառումների մասին:

4.1.8 Օգտագործողին արդյունավետ հաճախորդների և տեխնիկական աջակցության տրամադրում Կայքի օգտագործման հետ կապված խնդիրների դեպքում Root Nation.

4.1.9 Օգտագործողին իր համաձայնությամբ թարմացումների, տեղեկագրերի և այլ տեղեկատվության տրամադրում Root Nation կամ գործընկերների անունից:

4.1.10. Օգտագործողի համաձայնությամբ գովազդային գործունեության իրականացում.

4.1.11. Օգտատիրոջը գործընկերների կայքեր կամ ծառայություններ մուտք գործելու հնարավորություն Root Nation ապրանքներ, թարմացումներ և ծառայություններ ստանալու համար:

5. ԱՆՁՆԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՄՇԱԿՄԱՆ ՄԵԹՈԴՆԵՐ ԵՎ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

5.1 Օգտատիրոջ անձնական տվյալների մշակումն իրականացվում է առանց ժամկետի, ցանկացած օրինական եղանակով, ներառյալ անձնական տվյալների տեղեկատվական համակարգերում՝ ավտոմատացման գործիքների օգտագործմամբ կամ առանց նման գործիքների օգտագործման:

5.2 Օգտատիրոջ անձնական տվյալները կարող են փոխանցվել լիազորված պետական ​​մարմիններին միայն օրենքով սահմանված հիմքերով և կարգով:

5.4 Անձնական տվյալների կորստի կամ բացահայտման դեպքում Կայքի ադմինիստրացիան Օգտագործողին տեղեկացնում է անձնական տվյալների կորստի կամ բացահայտման մասին:

5.5 Կայքի ադմինիստրացիան ձեռնարկում է անհրաժեշտ կազմակերպչական և տեխնիկական միջոցներ՝ պաշտպանելու Օգտագործողի անձնական տվյալները անօրինական կամ պատահական մուտքից, ոչնչացումից, աղավաղումից, արգելափակումից, պատճենահանումից, տարածումից, ինչպես նաև երրորդ անձանց այլ անօրինական գործողություններից:

5.6 Կայքի ադմինիստրացիան՝ Օգտատիրոջ հետ միասին, ձեռնարկում է բոլոր անհրաժեշտ միջոցները՝ կանխելու Օգտատիրոջ անձնական տվյալների կորստի կամ բացահայտման հետևանքով առաջացած կորուստները կամ այլ բացասական հետևանքները:

6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

6.1 Օգտագործողը պարտավոր է.

6.1.1 Տրամադրել տեղեկատվություն կայքի օգտագործման համար անհրաժեշտ անձնական տվյալների մասին Root Nation.

6.1.2. Թարմացրեք և լրացրեք տրամադրված տեղեկատվությունը անձնական տվյալների վերաբերյալ այս տեղեկատվության փոփոխության դեպքում:

6.2 Կայքի ադմինիստրացիան պարտավոր է.

6.2.1 Ստացված տեղեկատվությունը օգտագործել բացառապես սույն Գաղտնիության քաղաքականության 4-րդ կետում նշված նպատակների համար:

6.2.2 Ապահովել, որ գաղտնի տեղեկատվությունը պահպանվի գաղտնի, չբացահայտվի առանց Օգտատիրոջ նախնական գրավոր թույլտվության, ինչպես նաև չվաճառել, փոխանակել, հրապարակել կամ այլ հնարավոր եղանակներով չբացահայտել Օգտատիրոջ փոխանցված անձնական տվյալները, բացառությամբ կետի 5.2. և 5.3. սույն Գաղտնիության քաղաքականության:

6.2.3 Նախազգուշական միջոցներ ձեռնարկել՝ պաշտպանելու Օգտատիրոջ անձնական տվյալների գաղտնիությունը՝ համաձայն ընթացակարգի, որը սովորաբար օգտագործվում է գոյություն ունեցող բիզնեսի շրջանառության մեջ այս տեսակի տեղեկատվությունը պաշտպանելու համար:

6.2.4 Արգելափակել համապատասխան Օգտատիրոջը վերաբերող անձնական տվյալները Օգտատիրոջ կամ նրա օրինական ներկայացուցչի կամ անձնական տվյալների սուբյեկտների իրավունքների պաշտպանության լիազորված մարմնի կողմից հայտի կամ պահանջի պահից՝ ստուգման ժամանակահատվածում, հայտնաբերման դեպքում: ոչ հավաստի անձնական տվյալների կամ անօրինական գործողությունների մասին:

7. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

7.1 Գաղտնի տեղեկատվության կորստի կամ բացահայտման դեպքում Կայքի ադմինիստրացիան պատասխանատվություն չի կրում, եթե այս գաղտնի տեղեկատվությունը.

7.1.1. Դարձել է հանրային սեփականություն մինչև դրա կորուստը կամ բացահայտումը:

7.1.2. Այն ստացվել է երրորդ կողմից, նախքան Կայքի ադմինիստրացիայի կողմից ստանալը:

7.1.3. բացահայտվել է Օգտագործողի համաձայնությամբ:

8. ՎԵՃԵՐԻ ԼՈՒԾՈՒՄ

8.1 Մինչև դատարան հայց ներկայացնելը Կայքի Օգտատիրոջ միջև հարաբերություններից բխող վեճերում Root Nation և Կայքի ադմինիստրացիա, պարտադիր է հայց ներկայացնելը (վեճի կամավոր կարգավորման գրավոր առաջարկ):

8.2 Պահանջ ստացողը հայցն ստանալու օրվանից 30 օրացուցային օրվա ընթացքում գրավոր տեղեկացնում է հայտատուին հայցի քննարկման արդյունքների մասին:

8.3 Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճը կուղարկվի դատական ​​մարմնին` գործող օրենսդրությանը համապատասխան:

8.4 Գործող օրենսդրությունը կիրառվում է սույն Գաղտնիության քաղաքականության և Օգտագործողի և կայքի ադմինիստրացիայի միջև հարաբերությունների նկատմամբ:

9. ԱՆՁՆԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՋՆՋՈՒՄ

9.1 Օգտագործողը կարող է ինքնուրույն վերահսկել և կարգավորել անձնական տվյալների կազմը պրոֆիլի էջում: Թույլտվությունից հետո օգտվողները կարող են մուտք գործել իրենց անձնական էջ հետևյալ հասցեով՝ https://root-nation.com/wp-admin/profile.php

9.2 Կայքի օգտագործման դադարեցման դեպքում Root Nation, օգտատերը կարող է էլեկտրոնային փոստով ուղարկել հաշիվը և անձնական տվյալները ջնջելու հարցում [էլեկտրոնային փոստով պաշտպանված]

9.3 «Հեռացնել իմ հաշիվը Root Ntiion կայքից» վերնագրով հարցումը պետք է ուղարկվի օգտվողի պրոֆիլում նշված գրանցված էլ. փոստի հասցեից և պարունակի տեղեկատվություն օգտվողի անվան դաշտից:

9.4 Կայքի ադմինիստրացիան պարտավոր է պրոֆիլի ջնջման ընթացակարգն իրականացնել 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում։

10. ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

10.1 Կայքի ադմինիստրացիան իրավունք ունի փոփոխություններ կատարել սույն Գաղտնիության քաղաքականության մեջ՝ առանց Օգտատիրոջ համաձայնության:

10.2 Գաղտնիության նոր քաղաքականությունը ուժի մեջ է մտնում կայքում տեղադրվելու պահից Root Nation, եթե այլ բան նախատեսված չէ Գաղտնիության քաղաքականության նոր տարբերակով:

10.3. Այս Գաղտնիության քաղաքականության վերաբերյալ բոլոր առաջարկները կամ հարցերը պետք է ուղարկվեն էլ. [էլեկտրոնային փոստով պաշտպանված]

10.4 Ներկայիս Գաղտնիության քաղաքականությունը տեղադրված է էջում՝ https://root-nation.com/ua/ua-privacy-policy/