Föstudagur 23. febrúar, 2024

skrifborð v4.2.1

Friðhelgisstefna - Root Nation

Þessi persónuverndarstefna um persónuupplýsingar (hér eftir - persónuverndarstefnan) á við um allar upplýsingar sem vefurinn Root Nation, staðsett á léninu root-nation.com getur fengið um notandann á meðan hann notar síðuna.

1. SKILGREINING SKILMA

1.1 Eftirfarandi skilmálar eru notaðir í þessari persónuverndarstefnu:

1.1.1. „Stjórn síðunnar - starfsmenn sem hafa umsjón með síðunni, sem koma fram fyrir hönd Root Nation, sem skipuleggja og framkvæma vinnslu persónuupplýsinga, sem og ákvarða tilgang vinnslu persónuupplýsinga, samsetningu persónuupplýsinga sem vinna á, aðgerðir (aðgerðir) sem gerðar eru með persónuupplýsingum.

1.1.2 „Persónuupplýsingar“ - allar upplýsingar sem tengjast beint eða óbeint auðkenndan eða auðkennanlegan einstakling (viðfangsefni persónuupplýsinga).

1.1.3 "Vinnsla persónuupplýsinga" - hvers kyns aðgerð (aðgerð) eða mengi aðgerða (aðgerða) sem framkvæmdar eru með notkun sjálfvirkniverkfæra eða án þess að nota slík verkfæri með persónuupplýsingum, þar með talið söfnun, skráningu, kerfissetningu, uppsöfnun, geymsla, skýring (uppfærsla, breyting), útdráttur, notkun, flutningur (dreifing, útvegun, aðgangur), afpersónugerð, lokun, eyðing, eyðilegging persónuupplýsinga.

1.1.4 "Þagnarskylda persónuupplýsinga" er skylda til þess að rekstraraðili eða annar einstaklingur sem hefur aðgang að persónuupplýsingum sé fylgt eftir, krafan um að leyfa ekki dreifingu þeirra nema með samþykki viðfangsefnis persónuupplýsinga eða tilvist annarrar lagastoðar.

1.1.5. „Notandi síðunnar (hér eftir notandi) er aðili sem hefur aðgang að síðunni í gegnum internetið og notar síðu netverslunarinnar.

1.1.6 „Fótspor“ er lítið gagnastykki sem vefþjónn sendir og geymt á tölvu notandans, sem vefþjónninn eða vafrinn sendir til vefþjónsins í HTTP beiðni í hvert sinn sem reynt er að opna síðuna. af samsvarandi síðu.

1.1.7 „IP-tala“ er einstakt netfang hnúts í tölvuneti sem byggt er samkvæmt IP-samskiptareglum.

2. ALMENN ÁKVÆÐI

2.1 Notkun notandans á síðunni þýðir samkomulag við þessa persónuverndarstefnu og skilmála um vinnslu persónuupplýsinga notandans.

2.2 Ef ekki er sammála skilmálum persónuverndarstefnunnar verður notandinn að hætta að nota síðuna.

2.3 Raunveruleg persónuverndarstefna gildir aðeins um síður á léninu root-nation.com, Stjórnsýslan stjórnar ekki og ber ekki ábyrgð á síðum þriðja aðila sem notandinn getur farið á í gegnum tenglana sem til eru á síðunni okkar.

2.4 Stjórnun vefsíðunnar kannar ekki áreiðanleika persónuupplýsinga sem notandi vefsíðunnar gefur upp.

3. EFNI PERSONVERNARREGLUNAR

3.1 Persónuverndarstefna þessi kveður á um skyldur yfirstjórnar vefsíðu netverslunarinnar varðandi þagnarskyldu og að tryggja persónuvernd persónuupplýsinga, sem notandinn veitir að beiðni stjórnvalda síðunnar við skráningu á síðunni. eða þegar pantað er um kaup á skoðunarferðum.

3.2 Persónuupplýsingar sem leyfðar eru til vinnslu samkvæmt þessari persónuverndarstefnu eru veittar af notanda með því að fylla út skráningareyðublaðið á vefsíðunni https://root-nation.com/ í ýmsum hlutum og síðum síðunnar, innihalda eftirfarandi upplýsingar:

3.2.1. eftirnafn, fornafn, föðurnafn notanda;

3.2.2. tengiliðasímanúmer notandans;

3.2.3. Netfang (e-mail), tilkynning um samráð;

3.3. Root Nation verndar gögnin sem eru send sjálfkrafa við skoðun á auglýsingablokkum og þegar þú heimsækir síður þar sem kerfistölfræðiforskrift ("pixel") er sett upp:

  • IP tölu;
  • upplýsingar úr vafrakökum;
  • upplýsingar um vafrann (eða annað forrit sem hefur aðgang að birtingu auglýsinga);
  • aðgangstími;
  • heimilisfang síðunnar sem auglýsingablokkin er á;
  • tilvísun (heimilisfang fyrri síðu).

3.3.1 Slökkt á vafrakökum gæti komið í veg fyrir aðgang að sumum hlutum síðunnar Root Nation, sem krefjast leyfis.

3.3.2 Root Nation safnar tölfræði um IP tölur gesta sinna. Þessar upplýsingar eru notaðar í þeim tilgangi að bera kennsl á og leysa tæknileg vandamál, til að stjórna lögmæti fjárhagslegra greiðslna.

3.4 Allar aðrar persónuupplýsingar sem ekki eru tilgreindar hér að ofan (kaupsaga, notaðir vafrar og stýrikerfi osfrv.) eru háðar áreiðanlegri geymslu og ódreifingu, nema í þeim tilvikum sem kveðið er á um í ákvæði 5.2. og 5.3. þessarar persónuverndarstefnu.

4. TILGANGUR SÖFNUNAR UPPLÝSINGA UPPLÝSINGA AÐ NOTANDA

4.1 Persónuupplýsingar notanda Stjórnun vefsvæðis Root Nation getur notað í þeim tilgangi að:

4.1.1 Auðkenning notanda sem skráður er á síðuna Root Nation.

4.1.2 Að veita notandanum aðgang að sérsniðnum auðlindum síðunnar Root Nation.

4.1.3 Að koma á endurgjöf við notandann, þar með talið að senda skilaboð og beiðnir sem tengjast notkun síðunnar Root Nation, veitingu þjónustu, úrvinnslu beiðna og umsókna frá notanda.

4.1.4 Ákvörðun um staðsetningu notandans til að tryggja öryggi og koma í veg fyrir svik.

4.1.5 Staðfesting á áreiðanleika og heilleika persónuupplýsinga sem notandinn gefur upp.

4.1.6. Stofnun reiknings ef notandi hefur samþykkt að stofna reikning.

4.1.7. Skilaboð frá notanda síðunnar Root Nation um nýjar bloggfærslur.

4.1.8 Að veita notandanum skilvirka viðskiptavini og tæknilega aðstoð ef upp koma vandamál sem tengjast notkun síðunnar Root Nation.

4.1.9 Að veita notanda samþykki sitt, uppfærslur, fréttabréf og aðrar upplýsingar f.h. Root Nation eða fyrir hönd samstarfsaðila.

4.1.10. Framkvæma auglýsingastarfsemi með samþykki notanda.

4.1.11. veita notandanum aðgang að vefsvæðum eða þjónustu samstarfsaðila Root Nation til að fá vörur, uppfærslur og þjónustu.

5. AÐFERÐIR OG SKILMÁL VIÐ VINNSLU PERSÓNUUPPLÝSINGA

5.1 Vinnsla persónuupplýsinga notanda fer fram án tímamarka, á nokkurn löglegan hátt, þar með talið í persónuupplýsingakerfum með notkun sjálfvirkniverkfæra eða án notkunar slíkra verkfæra.

5.2 Einungis má flytja persónuupplýsingar notanda til viðurkenndra ríkisyfirvalda á þeim forsendum og með þeim hætti sem lög ákveða.

5.4 Ef um tap eða birtingu persónuupplýsinga er að ræða upplýsir vefstjórnandinn notanda um tap eða birtingu persónuupplýsinga.

5.5 Stjórnun vefsvæðisins gerir nauðsynlegar skipulags- og tækniráðstafanir til að vernda persónuupplýsingar notandans gegn ólöglegum eða óvart aðgangi, eyðileggingu, röskunar, lokun, afritun, dreifingu, svo og fyrir öðrum ólöglegum aðgerðum þriðja aðila.

5.6 Stjórnun vefsvæðisins, ásamt notanda, gerir allar nauðsynlegar ráðstafanir til að koma í veg fyrir tap eða aðrar neikvæðar afleiðingar af völdum taps eða birtingar persónuupplýsinga notandans.

6. SKYLDUR aðila

6.1 Notanda er skylt að:

6.1.1 Gefðu upplýsingar um persónuupplýsingar sem nauðsynlegar eru til að nota síðuna Root Nation.

6.1.2. Uppfæra og bæta við veittar upplýsingar um persónuupplýsingar ef breytingar verða á þessum upplýsingum.

6.2 Stjórnendum vefsvæðisins er skylt að:

6.2.1 Notaðu mótteknar upplýsingar eingöngu í þeim tilgangi sem tilgreindur er í ákvæði 4 í þessari persónuverndarstefnu.

6.2.2 Til að tryggja að trúnaðarupplýsingum sé haldið leyndum, að þær verði ekki birtar nema með skriflegu leyfi frá notanda, sem og að selja ekki, skiptast á, birta eða birta á annan mögulegan hátt framseldar persónuupplýsingar notandans, að undanskildum ákvæði 5.2. og 5.3. þessarar persónuverndarstefnu.

6.2.3 Að gera varúðarráðstafanir til að vernda trúnað um persónuupplýsingar notandans í samræmi við þá aðferð sem venjulega er notuð til að vernda slíkar upplýsingar í núverandi viðskiptaveltu.

6.2.4 Að loka fyrir persónuupplýsingar sem tengjast viðkomandi notanda frá því augnabliki sem notandinn eða löglegur fulltrúi hans eða viðurkenndur stofnun leggur fram umsókn eða beiðni til að vernda réttindi persónuupplýsinga meðan á sannprófun stendur, ef uppgötvun er af óáreiðanlegum persónuupplýsingum eða ólöglegum aðgerðum.

7. ÁBYRGÐ aðila

7.1 Ef um er að ræða tap eða birtingu trúnaðarupplýsinga ber síðustjórnin ekki ábyrgð ef þessar trúnaðarupplýsingar:

7.1.1. Varð almenningseign þar til hún tapaðist eða var birt.

7.1.2. Það barst frá þriðja aðila áður en það barst lóðarstjórninni.

7.1.3. var birt með samþykki notanda.

8. LÖSUN DEILA

8.1 Áður en höfðað er mál fyrir dómstólum í ágreiningi sem stafar af samskiptum síðunotanda Root Nation og lóðarstjórnar, er skylt að leggja fram kröfu (skrifleg tillaga um frjálsa lausn deilunnar).

8.2 Viðtakandi kröfunnar skal innan 30 almanaksdaga frá móttöku kröfunnar tilkynna umsækjanda um kröfuna skriflega um niðurstöður meðferðar kröfunnar.

8.3 Náist ekki samkomulag er ágreiningnum vísað til dómstóla samkvæmt gildandi lögum.

8.4 Núgildandi löggjöf gildir um þessa persónuverndarstefnu og samskipti milli notanda og síðustjórnanda.

9. BREYTINGU OG EYÐU PERSÓNUGEGNUM

9.1 Notandinn getur sjálfstætt fylgst með og stillt samsetningu persónuupplýsinga á prófílsíðunni. Eftir heimild geta notendur fengið aðgang að persónulegu síðu sinni á: https://root-nation.com/wp-admin/profile.php

9.2 Ef notkun síðunnar er hætt Root Nation, getur notandinn sent beiðni um að eyða reikningnum og persónulegum gögnum með tölvupósti [netvarið]

9.3 Beiðnin með efninu "Fjarlægja reikninginn minn af Root Natiion síðunni" verður að senda frá skráða netfanginu sem tilgreint er í prófíl notandans og innihalda upplýsingar úr notendanafnareitnum.

9.4 Stjórnendum vefsvæðisins er skylt að framkvæma eyðingu prófílsins innan 5 virkra daga.

10. VIÐBÓTARSKILMÁLAR

10.1 Stjórnendur síðunnar hafa rétt til að gera breytingar á þessari persónuverndarstefnu án samþykkis notanda.

10.2 Nýja persónuverndarstefnan tekur gildi frá því augnabliki sem hún er birt á vefsíðunni Root Nation, nema annað sé tekið fram í nýju útgáfu persónuverndarstefnunnar.

10.3. Allar ábendingar eða spurningar varðandi þessa persónuverndarstefnu skal senda á tölvupóst: [netvarið]

10.4 Núverandi persónuverndarstefna er birt á síðunni á: https://root-nation.com/ua/ua-privacy-policy/