יום שני, 4 בדצמבר, 2023

גרסה 4.2.1 לשולחן העבודה

מדיניות הפרטיות - Root Nation

מדיניות פרטיות זו של נתונים אישיים (להלן - מדיניות הפרטיות) חלה על כל המידע שהאתר Root Nation, הממוקם על שם הדומיין root-nation.com עשוי לקבל על המשתמש בעת השימוש באתר.

1. הגדרת התנאים

1.1 המונחים הבאים משמשים במדיניות פרטיות זו:

1.1.1. "ניהול האתר - עובדים המורשים לנהל את האתר, הפועלים מטעם Root Nation, המארגנים ומבצעים עיבוד נתונים אישיים, וכן קובעים את מטרת עיבוד הנתונים האישיים, הרכב הנתונים האישיים שיש לעבד, פעולות (פעולות) המבוצעות עם נתונים אישיים.

1.1.2 "נתונים אישיים" - כל מידע הקשור במישרין או בעקיפין לאדם טבעי מזוהה או מזוהה (נשוא נתונים אישיים).

1.1.3 "עיבוד נתונים אישיים" - כל פעולה (פעולה) או מערך פעולות (פעולות) המתבצעות תוך שימוש בכלי אוטומציה או ללא שימוש בכלים כאמור עם נתונים אישיים, לרבות איסוף, רישום, שיטתיות, צבירה, אחסון, הבהרה (עדכון, שינוי), חילוץ, שימוש, העברה (הפצה, אספקה, גישה), דה-פרסונליזציה, חסימה, מחיקה, השמדת נתונים אישיים.

1.1.4 "סודיות נתונים אישיים" חובה לעמידה על ידי המפעיל או אדם אחר שיש לו גישה לנתונים אישיים, הדרישה לא לאפשר הפצתם ללא הסכמת נושא הנתונים האישיים או נוכחות של בסיס משפטי אחר.

1.1.5. "המשתמש באתר (להלן המשתמש) הינו אדם בעל גישה לאתר באמצעות האינטרנט ומשתמש באתר החנות המקוונת.

1.1.6 "עוגיות" הן פיסת נתונים קטנה הנשלחת על ידי שרת האינטרנט ומאוחסנת במחשב המשתמש, אשר לקוח האינטרנט או דפדפן האינטרנט שולחים לשרת האינטרנט בבקשת HTTP בכל פעם שנעשה ניסיון לפתוח את הדף של האתר המתאים.

1.1.7 "כתובת IP" היא כתובת רשת ייחודית של צומת ברשת מחשבים הבנויה לפי פרוטוקול IP.

2. הוראות כלליות

2.1 השימוש של המשתמש באתר משמעו הסכמה למדיניות פרטיות זו ולתנאי עיבוד הנתונים האישיים של המשתמש.

2.2 במקרה של אי הסכמה לתנאי מדיניות הפרטיות, על המשתמש להפסיק את השימוש באתר.

2.3 מדיניות הפרטיות בפועל חלה רק על אתרים בדומיין root-nation.com, המינהל אינו שולט ואינו אחראי לאתרי צד שלישי אליהם המשתמש יכול לעבור דרך הקישורים הזמינים באתר שלנו.

2.4 הנהלת האתר אינה בודקת את האותנטיות של נתונים אישיים שנמסרו על ידי המשתמש באתר.

3. נושא מדיניות הפרטיות

3.1 מדיניות פרטיות זו קובעת את חובות הנהלת אתר האינטרנט של החנות המקוונת בדבר אי חשיפה והבטחת משטר הגנת הפרטיות של נתונים אישיים, אותם מספק המשתמש לבקשת הנהלת האתר במהלך ההרשמה לאתר. או בעת ביצוע הזמנה לרכישת טיולים.

3.2 נתונים אישיים המותרים לעיבוד על פי מדיניות פרטיות זו מסופקים על ידי המשתמש על ידי מילוי טופס ההרשמה באתר https://root-nation.com/ בחלקים ובדפים שונים של האתר, כלול את המידע הבא:

3.2.1. שם משפחה, שם פרטי, פטרונימי של המשתמש;

3.2.2. מספר הטלפון ליצירת קשר של המשתמש;

3.2.3. כתובת דוא"ל (e-mail), הודעת התייעצות;

3.3. Root Nation מגן על הנתונים המועברים אוטומטית בתהליך של צפייה בלוקי פרסום ובעת ביקור בדפים שבהם מותקן סקריפט סטטיסטי של המערכת ("פיקסל"):

  • כתובת ה - IP;
  • מידע מקובצי Cookie;
  • מידע על הדפדפן (או תוכנה אחרת הניגשת לתצוגה של פרסום);
  • זמן גישה;
  • כתובת העמוד בו נמצא בלוק הפרסום;
  • מפנה (כתובת העמוד הקודם).

3.3.1 השבתת קובצי Cookie עשויה למנוע גישה לחלקים מסוימים באתר Root Nation, הדורשים אישור.

3.3.2 Root Nation אוסף נתונים סטטיסטיים לגבי כתובות ה-IP של המבקרים בו. מידע זה משמש לצורך זיהוי ופתרון בעיות טכניות, כדי לשלוט בחוקיות התשלומים הכספיים שבוצעו.

3.4 כל מידע אישי אחר שלא צוין לעיל (היסטוריית רכישות, דפדפנים משומשים ומערכות הפעלה וכו') כפוף לאחסון אמין ואי-הפצה, למעט המקרים המפורטים בסעיף 5.2. ו-5.3. של מדיניות פרטיות זו.

4. מטרות איסוף מידע משתמש אישי

4.1 הנתונים האישיים של המשתמש ניהול האתר Root Nation יכול להשתמש לצורך:

4.1.1 זיהוי המשתמש הרשום באתר Root Nation.

4.1.2 מתן גישה למשתמש למשאבים מותאמים אישית של האתר Root Nation.

4.1.3 יצירת משוב עם המשתמש, לרבות שליחת הודעות ובקשות הקשורות לשימוש באתר Root Nation, מתן שירותים, טיפול בבקשות ובקשות מהמשתמש.

4.1.4 קביעת מיקומו של המשתמש כדי להבטיח אבטחה ומניעת הונאה.

4.1.5 אישור האותנטיות והשלמות של הנתונים האישיים שסופקו על ידי המשתמש.

4.1.6. יצירת חשבון אם המשתמש הסכים ליצור חשבון.

4.1.7. הודעה ממשתמש האתר Root Nation על פוסטים חדשים בבלוג.

4.1.8 מתן תמיכה יעילה ללקוח וטכנית למשתמש במקרה של בעיות הקשורות לשימוש באתר Root Nation.

4.1.9 מתן הסכמתו למשתמש, עדכונים, ניוזלטרים ומידע אחר מטעם Root Nation או מטעם שותפים.

4.1.10. ביצוע פעולות פרסום בהסכמת המשתמש.

4.1.11. לספק למשתמש גישה לאתרים או שירותים של שותפים Root Nation לקבלת מוצרים, עדכונים ושירותים.

5. שיטות ותנאים לעיבוד מידע אישי

5.1 עיבוד הנתונים האישיים של המשתמש מתבצע ללא הגבלת זמן, בכל דרך חוקית, לרבות במערכות מידע אישיות עם שימוש בכלי אוטומציה או ללא שימוש בכלים כאמור.

5.2 ניתן להעביר את הנתונים האישיים של המשתמש לרשויות המדינה המוסמכות רק בעילה ובאופן הקבוע בחוק.

5.4 במקרה של אובדן או חשיפה של נתונים אישיים, הנהלת האתר מודיעה למשתמש על אובדן או חשיפה של נתונים אישיים.

5.5 הנהלת האתר נוקטת באמצעים הארגוניים והטכניים הנדרשים על מנת להגן על המידע האישי של המשתמש מפני גישה בלתי חוקית או מקרית, הרס, עיוות, חסימה, העתקה, הפצה וכן מפני פעולות בלתי חוקיות אחרות של צדדים שלישיים.

5.6 הנהלת האתר, יחד עם המשתמש, נוקטת בכל האמצעים הנדרשים למניעת הפסדים או השלכות שליליות אחרות הנגרמות מאובדן או חשיפה של הנתונים האישיים של המשתמש.

6. התחייבויות הצדדים

6.1 המשתמש מחויב:

6.1.1 לספק מידע על נתונים אישיים הדרושים לשימוש באתר Root Nation.

6.1.2. עדכן והשלם את המידע המסופק לגבי נתונים אישיים במקרה של שינויים במידע זה.

6.2 הנהלת האתר מחויבת:

6.2.1 השתמש במידע שהתקבל אך ורק למטרות המפורטות בסעיף 4 של מדיניות פרטיות זו.

6.2.2 להבטיח שמידע סודי נשמר חסוי, לא להיחשף ללא אישור מראש ובכתב מהמשתמש, כמו גם לא למכור, להחליף, לפרסם או לחשוף בדרכים אפשריות אחרות את הנתונים האישיים המועברים של המשתמש, למעט סעיף 5.2. ו-5.3. של מדיניות פרטיות זו.

6.2.3 לנקוט באמצעי זהירות כדי להגן על סודיות הנתונים האישיים של המשתמש בהתאם לנוהל הנהוג בדרך כלל להגנה על מידע מסוג זה במחזור העסקים הקיים.

6.2.4 לחסום נתונים אישיים הנוגעים למשתמש הרלוונטי מרגע הבקשה או הבקשה על ידי המשתמש או נציגו המשפטי או הגוף המוסמך להגנה על זכויותיהם של נושאי מידע אישי למשך תקופת האימות, במקרה של זיהוי של נתונים אישיים לא אמינים או פעולות לא חוקיות.

7. אחריות הצדדים

7.1 במקרה של אובדן או חשיפה של מידע סודי, הנהלת האתר אינה אחראית אם מידע סודי זה:

7.1.1. הפך לרכוש ציבורי עד לאובדן או לחשיפתו.

7.1.2. היא התקבלה מצד שלישי לפני שהתקבלה במינהלת האתר.

7.1.3. נחשף בהסכמת המשתמש.

8. פתרון מחלוקות

8.1 בטרם הגשת תביעה לבית המשפט במחלוקות הנובעות מיחסים בין משתמש האתר Root Nation והנהלת האתר, חובה להגיש תביעה (הצעה בכתב ליישוב מרצון של הסכסוך).

8.2 מקבל התביעה יודיע, בתוך 30 ימים קלנדריים ממועד קבלת התביעה, למבקש התביעה בכתב על תוצאות בחינת התביעה.

8.3 במקרה של אי הגעה להסכמה, המחלוקת תועבר לרשות שיפוטית בהתאם לחקיקה הקיימת.

8.4 החקיקה הנוכחית חלה על מדיניות פרטיות זו ועל היחסים בין המשתמש להנהלת האתר.

9. שינוי ומחיקה של נתונים אישיים

9.1 המשתמש יכול לפקח ולהתאים באופן עצמאי את הרכב הנתונים האישיים בדף הפרופיל. לאחר אישור, משתמשים יכולים לגשת לדף האישי שלהם בכתובת: https://root-nation.com/wp-admin/profile.php

9.2 במקרה של הפסקת השימוש באתר Root Nation, המשתמש יכול לשלוח בקשה למחיקת החשבון והנתונים האישיים באמצעות דואר אלקטרוני [מוגן בדוא"ל]

9.3 את הבקשה עם הנושא "הסר את החשבון שלי מאתר Root Nation" יש לשלוח מכתובת הדואר האלקטרוני הרשומה המצוינת בפרופיל המשתמש ולהכיל מידע משדה שם המשתמש.

9.4 הנהלת האתר מחויבת לבצע את הליך מחיקת הפרופיל תוך 5 ימי עבודה.

10. תנאים נוספים

10.1 להנהלת האתר הזכות לבצע שינויים במדיניות פרטיות זו ללא הסכמת המשתמש.

10.2 מדיניות הפרטיות החדשה נכנסת לתוקף מרגע פרסומה באתר Root Nation, אלא אם כן נקבע אחרת בגרסה החדשה של מדיניות הפרטיות.

10.3. יש לשלוח את כל ההצעות או השאלות בנוגע למדיניות פרטיות זו לדואר אלקטרוני: [מוגן בדוא"ל]

10.4 מדיניות הפרטיות הנוכחית מתפרסמת בעמוד בכתובת: https://root-nation.com/ua/ua-privacy-policy/