Маалыматтарды жана суроо-талаптарды жөнөтүү үчүн

Башкы редактор Евгений Брёхов

Мазмунга байланыштуу бардык маселелер боюнча: сайтта жаңылыктарды, пресс-релиздерди, макалаларды жана сын-пикирлерди жарыялоо Root Nation:

Башкы директор – Владислав Сурков

Бардык уюштуруу маселелери боюнча, мисалы: стратегиялык кызматташтык жана өнөктөштүк, коммерциялык макалаларды жарыялоо жана жарнактарды жайгаштыруу:

Korisn_ билдирүү

Байланыш