Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen for personopplysninger (heretter - personvernerklæringen) gjelder for all informasjon som nettstedet Root Nation, plassert på domenenavnet root-nation.com kan motta om brukeren mens du bruker nettstedet.

1. DEFINISJON AV VILKÅR

1.1 Følgende vilkår brukes i denne personvernerklæringen:

1.1.1. "Nettstedsadministrasjon - ansatte autorisert til å administrere nettstedet, som handler på vegne av Root Nation, som organiserer og utfører behandling av personopplysninger, samt bestemmer formålet med behandling av personopplysninger, sammensetningen av personopplysninger som skal behandles, handlinger (operasjoner) utført med personopplysninger.

1.1.2 "Personopplysninger" - all informasjon som direkte eller indirekte er relatert til en identifisert eller identifiserbar fysisk person (personlig data).

1.1.3 "Behandling av personopplysninger" - enhver handling (operasjon) eller sett med handlinger (operasjoner) utført med bruk av automatiseringsverktøy eller uten bruk av slike verktøy med personopplysninger, inkludert innsamling, registrering, systematisering, akkumulering, lagring, avklaring (oppdatering, endring), utvinning, bruk, overføring (distribusjon, levering, tilgang), depersonalisering, blokkering, sletting, ødeleggelse av personopplysninger.

1.1.4 "Konfidensialitet av personopplysninger" er obligatorisk for overholdelse av operatøren eller en annen person som har tilgang til personopplysninger, kravet om å ikke tillate distribusjon av dem uten samtykke fra emnet for personopplysninger eller tilstedeværelsen av et annet juridisk grunnlag.

1.1.5. "Brukeren av nettstedet (heretter brukeren) er en person som har tilgang til nettstedet via Internett og bruker nettstedet til nettbutikken.

1.1.6 "Cookies" er en liten del av data sendt av webserveren og lagret på brukerens datamaskin, som nettklienten eller nettleseren sender til webserveren i en HTTP-forespørsel hver gang når du prøver å åpne siden til tilsvarende nettsted.

1.1.7 "IP-adresse" er en unik nettverksadresse til en node i et datanettverk bygget i henhold til IP-protokollen.

2. GENERELLE BESTEMMELSER

2.1 Brukerens bruk av nettstedet betyr enighet med denne personvernerklæringen og vilkårene for behandling av brukerens personopplysninger.

2.2 I tilfelle uenighet med vilkårene i personvernerklæringen, må brukeren slutte å bruke nettstedet.

2.3 Selve personvernreglene gjelder kun for nettsteder på domenet root-nation.com, Administrasjonen kontrollerer ikke og er ikke ansvarlig for tredjepartssider som brukeren kan gå til via lenkene som er tilgjengelige på nettstedet vårt.

2.4 Nettstedets administrasjon kontrollerer ikke ektheten av personopplysninger oppgitt av nettsidebrukeren.

3. EMNE FOR PERSONVERN

3.1 Denne personvernerklæringen fastsetter forpliktelsene til administrasjonen av nettstedet til nettbutikken med hensyn til ikke-offentliggjøring og sikring av konfidensialitetsbeskyttelsesregimet for personopplysninger, som brukeren gir på forespørsel fra administrasjonen av nettstedet under registrering på nettstedet eller ved bestilling av kjøp av utflukter.

3.2 Personopplysninger som er tillatt for behandling i henhold til denne personvernerklæringen, oppgis av brukeren ved å fylle ut registreringsskjemaet på nettstedet https://root-nation.com/ i ulike deler og sider på nettstedet, inkludere følgende informasjon:

3.2.1. etternavn, fornavn, patronym for brukeren;

3.2.2. brukerens kontakttelefonnummer;

3.2.3. epostadresse (e-mail), varsel om høring;

3.3. Root Nation beskytter dataene som automatisk overføres under visning av reklameblokker og når du besøker sider der et statistisk systemskript ("piksel") er installert:

  • IP adresse;
  • informasjon fra informasjonskapsler;
  • informasjon om nettleseren (eller annet program som får tilgang til visningen av reklame);
  • tilgangstid;
  • adressen til siden der reklameblokken er plassert;
  • referrer (adressen til forrige side).

3.3.1 Deaktivering av informasjonskapsler kan hindre tilgang til enkelte deler av nettstedet Root Nation, som krever autorisasjon.

3.3.2 Root Nation samler inn statistikk om IP-adressene til sine besøkende. Denne informasjonen brukes med det formål å identifisere og løse tekniske problemer, for å kontrollere lovligheten av økonomiske betalinger.

3.4 Enhver annen personlig informasjon som ikke er spesifisert ovenfor (kjøpshistorikk, brukte nettlesere og operativsystemer, etc.) er gjenstand for pålitelig lagring og ikke-distribusjon, med unntak av tilfellene angitt i klausulen 5.2. og 5.3. av denne personvernerklæringen.

4. FORMÅL MED INNSAMLING AV PERSONLIG BRUKERINFORMASJON

4.1 Brukerens personopplysninger Nettstedsadministrasjon Root Nation kan brukes til formålet med:

4.1.1 Identifikasjon av brukeren som er registrert på nettstedet Root Nation.

4.1.2 Gi brukeren tilgang til personlige ressurser på nettstedet Root Nation.

4.1.3 Etablere tilbakemelding med brukeren, inkludert å sende meldinger og forespørsler knyttet til bruken av nettstedet Root Nation, levering av tjenester, behandling av forespørsler og applikasjoner fra brukeren.

4.1.4 Bestemme brukerens plassering for å sikre sikkerhet og forhindre svindel.

4.1.5 Bekreftelse på autentisitet og fullstendighet av personopplysninger oppgitt av brukeren.

4.1.6. Oppretting av en konto hvis brukeren har samtykket til å opprette en konto.

4.1.7. Melding fra nettstedets bruker Root Nation om nye blogginnlegg.

4.1.8 Gi brukeren effektiv kundestøtte og teknisk støtte i tilfelle problemer knyttet til bruken av nettstedet Root Nation.

4.1.9 Gi brukeren sitt samtykke, oppdateringer, nyhetsbrev og annen informasjon på vegne av Root Nation eller på vegne av partnere.

4.1.10. Gjennomføring av reklameaktiviteter med samtykke fra brukeren.

4.1.11. gi brukeren tilgang til partnernes nettsteder eller tjenester Root Nation for å motta produkter, oppdateringer og tjenester.

5. METODER OG VILKÅR FOR BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER

5.1 Behandlingen av Brukerens personopplysninger utføres uten tidsbegrensning, på noen lovlig måte, inkludert i personopplysningssystemer med bruk av automatiseringsverktøy eller uten bruk av slike verktøy.

5.2 Brukerens personopplysninger kan kun overføres til autoriserte statlige myndigheter på grunnlag og på den måten som er fastsatt ved lov.

5.4 I tilfelle tap eller utlevering av personopplysninger, informerer Nettstedsadministrasjonen Brukeren om tap eller utlevering av personopplysninger.

5.5 Nettstedets administrasjon tar nødvendige organisatoriske og tekniske tiltak for å beskytte Brukerens personopplysninger mot ulovlig eller utilsiktet tilgang, ødeleggelse, forvrengning, blokkering, kopiering, distribusjon, samt fra andre ulovlige handlinger fra tredjeparter.

5.6 Nettstedets administrasjon, sammen med brukeren, tar alle nødvendige tiltak for å forhindre tap eller andre negative konsekvenser forårsaket av tap eller utlevering av brukerens personopplysninger.

6. PARTENES FORPLIKTELSER

6.1 Brukeren er forpliktet til å:

6.1.1 Gi informasjon om personopplysninger som er nødvendige for å bruke nettstedet Root Nation.

6.1.2. Oppdater og suppler oppgitt informasjon om personopplysninger ved endringer i denne informasjonen.

6.2 Nettstedets administrasjon er forpliktet til å:

6.2.1 Bruk den mottatte informasjonen utelukkende til formålene spesifisert i klausul 4 i denne personvernerklæringen.

6.2.2 For å sikre at konfidensiell informasjon holdes konfidensiell, ikke skal avsløres uten skriftlig forhåndstillatelse fra brukeren, samt ikke selge, utveksle, publisere eller på andre mulige måter avsløre de overførte personopplysningene til brukeren, med unntak av klausul 5.2. og 5.3. av denne personvernerklæringen.

6.2.3 Å ta forholdsregler for å beskytte konfidensialiteten til brukerens personopplysninger i samsvar med prosedyren som vanligvis brukes for å beskytte denne typen informasjon i den eksisterende forretningsomsetningen.

6.2.4 Å blokkere personopplysninger knyttet til den aktuelle brukeren fra søknadstidspunktet eller forespørsel fra brukeren eller hans juridiske representant eller det autoriserte organet for beskyttelse av rettighetene til personopplysninger i verifikasjonsperioden, i tilfelle oppdagelse upålitelige personopplysninger eller ulovlige handlinger.

7. PARTENES ANSVAR

7.1 I tilfelle tap eller avsløring av konfidensiell informasjon, er nettstedadministrasjonen ikke ansvarlig hvis denne konfidensielle informasjonen:

7.1.1. Ble offentlig eiendom inntil tapet eller avsløringen.

7.1.2. Den ble mottatt fra en tredjepart før den ble mottatt av nettstedadministrasjonen.

7.1.3. ble offentliggjort med samtykke fra brukeren.

Oversatt med www.DeepL.com/Translator (gratis versjon)

8. LØSNING AV TVIST

8.1 Før du inngir et søksmål for retten i tvister som oppstår fra forholdet mellom brukeren av nettstedet Root Nation og Site Administration, er det obligatorisk å sende inn et krav (et skriftlig forslag til frivillig løsning av tvisten).

8.2 Mottaker av kravet skal innen 30 kalenderdager fra datoen for mottak av kravet skriftlig informere søkeren om kravet om resultatet av behandlingen av kravet.

8.3 Ved manglende enighet vil tvisten henvises til en rettslig myndighet i henhold til gjeldende lovgivning.

8.4 Gjeldende lovgivning gjelder for denne personvernerklæringen og forholdet mellom brukeren og nettstedadministrasjonen.

9. ENDRING OG SLETTING AV PERSONOPPLYSNINGER

9.1 Brukeren kan uavhengig overvåke og justere sammensetningen av personopplysninger på profilsiden. Etter autorisasjon kan brukere få tilgang til deres personlige side på: https://root-nation.com/wp-admin/profile.php

9.2 Ved oppsigelse av bruk av siden Root Nation, kan brukeren sende en forespørsel om å slette kontoen og personlige data via e-post [e-postbeskyttet]

9.3 Forespørselen med emnet "Fjern min konto fra Root Natiion-siden" må sendes fra den registrerte e-postadressen som er angitt i brukerens profil og inneholde informasjon fra brukernavnfeltet.

9.4 Nettstedets administrasjon er forpliktet til å utføre profilslettingsprosedyren innen 5 virkedager.

10. YTTERLIGERE VILKÅR

10.1 Nettstedets administrasjon har rett til å gjøre endringer i denne personvernerklæringen uten brukerens samtykke.

10.2 Den nye personvernerklæringen trer i kraft fra det øyeblikket den legges ut på nettstedet Root Nation, med mindre annet er gitt i den nye versjonen av personvernreglene.

10.3. Alle forslag eller spørsmål angående denne personvernerklæringen skal sendes til e-post: [e-postbeskyttet]

10.4 Gjeldende personvernerklæring er lagt ut på siden på: https://root-nation.com/ua/ua-privacy-policy/