Politica de Confidențialitate

Această Politică de confidențialitate a datelor cu caracter personal (în continuare - Politica de confidențialitate) se aplică tuturor informațiilor pe care site-ul Root Nation, situat pe numele domeniului root-nation.com poate primi despre Utilizator în timpul utilizării site-ului.

1. DEFINIȚIA TERMENILOR

1.1 Următorii termeni sunt utilizați în această Politică de confidențialitate:

1.1.1. „Administrarea site-ului – angajați autorizați să administreze site-ul, care acționează în numele Root Nation, care organizează și efectuează prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și determină scopul prelucrării datelor cu caracter personal, componența datelor cu caracter personal care urmează a fi prelucrate, acțiunile (operațiunile) efectuate cu datele personale.

1.1.2 „Date cu caracter personal” - orice informație care se referă direct sau indirect la o persoană fizică identificată sau identificabilă (subiectul datelor cu caracter personal).

1.1.3 „Prelucrarea datelor cu caracter personal” - orice acțiune (operație) sau set de acțiuni (operații) desfășurate cu utilizarea instrumentelor de automatizare sau fără utilizarea unor astfel de instrumente cu date personale, inclusiv colectarea, înregistrarea, sistematizarea, acumularea, stocare, clarificare (actualizare, modificare), extragere, utilizare, transfer (distribuire, furnizare, acces), depersonalizare, blocare, ștergere, distrugere a datelor cu caracter personal.

1.1.4 „Confidenţialitatea datelor cu caracter personal” este obligatorie pentru respectarea de către Operator sau altă persoană care are acces la datele cu caracter personal, cerinţa de a nu permite distribuirea acestora fără acordul subiectului datelor cu caracter personal sau prezenţa unui alt temei legal.

1.1.5. „Utilizatorul site-ului (denumit în continuare Utilizatorul) este o persoană care are acces la Site prin Internet și utilizează Site-ul magazinului online.

1.1.6 „Cookies” este o mică bucată de date trimisă de serverul web și stocată pe computerul Utilizatorului, pe care clientul web sau browserul web o trimite către serverul web într-o solicitare HTTP de fiecare dată când se încearcă deschiderea paginii. a site-ului corespunzător.

1.1.7 „Adresa IP” este o adresă unică de rețea a unui nod dintr-o rețea de calculatoare construită conform protocolului IP.

2. DISPOZIȚII GENERALE

2.1 Utilizarea de către Utilizator a site-ului înseamnă acord cu această Politică de confidențialitate și cu termenii de prelucrare a datelor personale ale Utilizatorului.

2.2 În caz de dezacord cu termenii Politicii de confidențialitate, Utilizatorul trebuie să înceteze utilizarea site-ului.

2.3 Politica de confidențialitate actuală se aplică numai site-urilor din domeniu root-nation.com, Administrația nu controlează și nu este responsabilă pentru site-urile terților către care Utilizatorul poate accesa prin linkurile disponibile pe site-ul nostru.

2.4 Administrația site-ului web nu verifică autenticitatea datelor cu caracter personal furnizate de utilizatorul site-ului.

3. OBIECTUL POLITICII DE CONFIDENTIALITATE

3.1 Prezenta Politică de confidențialitate stabilește obligațiile Administrației site-ului magazinului online privind nedivulgarea și asigurarea regimului de protecție a confidențialității datelor cu caracter personal, pe care Utilizatorul le pune la dispoziție la solicitarea Administrației site-ului în timpul înregistrării pe site. sau la plasarea unei comenzi pentru achiziționarea de excursii.

3.2 Datele cu caracter personal permise pentru prelucrare în temeiul acestei Politici de confidențialitate sunt furnizate de către Utilizator prin completarea formularului de înregistrare de pe site-ul https://root-nation.com/ în diverse secțiuni și pagini ale site-ului, includeți următoarele informații:

3.2.1. numele de familie, prenumele, patronimul Utilizatorului;

3.2.2. numărul de telefon de contact al Utilizatorului;

3.2.3. Adresa de e-mail (e-mail), aviz de consultare;

3.3. Root Nation protejează Datele care sunt transmise automat în procesul de vizualizare a blocurilor de publicitate și la vizitarea paginilor pe care este instalat un script statistic de sistem ("pixel"):

  • Adresa IP;
  • informații din cookie-uri;
  • informații despre browser (sau alt program care accesează afișarea reclamelor);
  • timpul de acces;
  • adresa paginii pe care se află blocul de publicitate;
  • referrer (adresa paginii anterioare).

3.3.1 Dezactivarea cookie-urilor poate împiedica accesul la unele părți ale site-ului Root Nation, care necesită autorizare.

3.3.2 Root Nation colectează statistici despre adresele IP ale vizitatorilor săi. Aceste informații sunt utilizate în scopul identificării și soluționării problemelor tehnice, pentru a controla legalitatea plăților financiare efectuate.

3.4 Orice alte informații personale nespecificate mai sus (istoricul achizițiilor, browsere și sisteme de operare utilizate etc.) sunt supuse stocării și nedistribuirii fiabile, cu excepția cazurilor prevăzute în clauza 5.2. și 5.3. din această Politică de confidențialitate.

4. SCOPUL COLECTEREI INFORMAȚIILOR PERSONALE DE LA UTILIZATOR

4.1 Datele personale ale utilizatorului Administrarea site-ului Root Nation poate folosi în scopul:

4.1.1 Identificarea Utilizatorului înregistrat pe site Root Nation.

4.1.2 Oferirea Utilizatorului acces la resurse personalizate ale Site-ului Root Nation.

4.1.3 Stabilirea feedback-ului cu Utilizatorul, inclusiv trimiterea de mesaje și solicitări legate de utilizarea Site-ului Root Nation, furnizarea de servicii, procesarea cererilor si aplicatiilor de la Utilizator.

4.1.4 Determinarea locației Utilizatorului pentru a asigura securitatea și prevenirea fraudei.

4.1.5 Confirmarea autenticității și completității datelor cu caracter personal furnizate de Utilizator.

4.1.6. Crearea unui cont dacă Utilizatorul a fost de acord să creeze un cont.

4.1.7. Mesaj de la utilizatorul site-ului Root Nation despre noile postări de blog.

4.1.8 Oferirea utilizatorului de asistență eficientă pentru clienți și tehnică în cazul unor probleme legate de utilizarea Site-ului Root Nation.

4.1.9 Furnizarea utilizatorului cu consimțământul său, actualizări, buletine informative și alte informații în numele Root Nation sau în numele partenerilor.

4.1.10. Desfasurarea activitatilor de publicitate cu acordul Utilizatorului.

4.1.11. oferind utilizatorului acces la site-urile sau serviciile partenerilor Root Nation pentru a primi produse, actualizări și servicii.

5. METODE ȘI TERMENI DE PRELUCRARE A INFORMAȚIILOR PERSONALE

5.1 Prelucrarea datelor cu caracter personal ale Utilizatorului se realizează fără limită de timp, în orice mod legal, inclusiv în sistemele de informare a datelor cu caracter personal cu utilizarea instrumentelor de automatizare sau fără utilizarea unor astfel de instrumente.

5.2 Datele cu caracter personal ale Utilizatorului pot fi transferate către autoritățile de stat autorizate numai în temeiul și în modul stabilit de lege.

5.4 În cazul pierderii sau dezvăluirii datelor cu caracter personal, Administrația Site-ului informează Utilizatorul despre pierderea sau dezvăluirea datelor cu caracter personal.

5.5 Administrația site-ului ia măsurile organizatorice și tehnice necesare pentru a proteja informațiile personale ale Utilizatorului împotriva accesului ilegal sau accidental, distrugerii, denaturării, blocării, copierii, distribuirii, precum și împotriva altor acțiuni ilegale ale terților.

5.6 Administrația site-ului, împreună cu Utilizatorul, ia toate măsurile necesare pentru a preveni pierderile sau alte consecințe negative cauzate de pierderea sau dezvăluirea datelor personale ale Utilizatorului.

6. OBLIGAȚII ALE PĂRȚILOR

6.1 Utilizatorul este obligat să:

6.1.1 Furnizați informații despre datele personale necesare utilizării site-ului Root Nation.

6.1.2. Actualizați și completați informațiile furnizate despre datele personale în cazul modificărilor acestor informații.

6.2 Administrația site-ului este obligată să:

6.2.1 Utilizați informațiile primite exclusiv în scopurile specificate în Clauza 4 din această Politică de confidențialitate.

6.2.2 Pentru a se asigura că informațiile confidențiale sunt păstrate confidențiale, pentru a nu fi dezvăluite fără permisiunea prealabilă scrisă a Utilizatorului, precum și pentru a nu vinde, schimba, publica sau dezvălui în alte moduri posibile datele personale transferate ale Utilizatorului, cu excepția clauzei 5.2. și 5.3. din această Politică de confidențialitate.

6.2.3 Să ia măsuri de precauție pentru a proteja confidențialitatea datelor personale ale Utilizatorului în conformitate cu procedura care este de obicei utilizată pentru a proteja acest tip de informații în cifra de afaceri existentă.

6.2.4 Să blocheze datele cu caracter personal referitoare la Utilizatorul relevant din momentul solicitării sau solicitării de către Utilizator sau reprezentantul său legal sau organismul autorizat pentru protecția drepturilor persoanelor vizate de date cu caracter personal pe perioada verificării, în cazul detectării a datelor personale nesigure sau a acțiunilor ilegale.

7. RESPONSABILITATEA PĂRȚILOR

7.1 În cazul pierderii sau dezvăluirii informațiilor confidențiale, Administrația Site-ului nu este responsabilă dacă aceste informații confidențiale:

7.1.1. A devenit proprietate publică până la pierderea sau divulgarea sa.

7.1.2. A fost primit de la o terță parte înainte de a fi primit de Administrația Site-ului.

7.1.3. a fost dezvăluit cu acordul Utilizatorului.

Tradus cu www.DeepL.com/Translator (versiune gratuită)

8. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

8.1 Înainte de a introduce o acțiune în instanță în litigiile care decurg din relațiile dintre Utilizatorul Site-ului Root Nation și Administrația Site-ului, este obligatorie depunerea unei reclamații (o propunere scrisă de soluționare voluntară a litigiului).

8.2 Destinatarul cererii trebuie, în termen de 30 de zile calendaristice de la data primirii cererii, să informeze solicitantul despre cererea în scris despre rezultatele examinării cererii.

8.3 În cazul neîncheierii unui acord, litigiul va fi sesizat unei autorități judiciare în conformitate cu legislația în vigoare.

8.4 Legislația actuală se aplică acestei Politici de confidențialitate și relațiilor dintre Utilizator și Administrația Site-ului.

9. MODIFICAREA SI STERGEREA DATELOR PERSONALE

9.1 Utilizatorul poate monitoriza și ajusta în mod independent compoziția datelor personale pe pagina de profil. După autorizare, utilizatorii își pot accesa pagina personală la: https://root-nation.com/wp-admin/profile.php

9.2 În cazul încetării utilizării site-ului Root Nation, utilizatorul poate trimite o cerere de ștergere a contului și a datelor personale prin e-mail [e-mail protejat]

9.3 Solicitarea cu subiectul „Șterge contul meu de pe site-ul Root Natiion” trebuie trimisă de la adresa de e-mail înregistrată specificată în profilul utilizatorului și să conțină informații din câmpul nume de utilizator.

9.4 Administrația site-ului este obligată să efectueze procedura de ștergere a profilului în termen de 5 zile lucrătoare.

10. TERMENI SUPLIMENTARE

10.1 Administrația site-ului are dreptul de a aduce modificări acestei Politici de confidențialitate fără acordul Utilizatorului.

10.2 Noua Politică de confidențialitate intră în vigoare din momentul în care este postată pe site Root Nation, cu excepția cazului în care noua versiune a Politicii de confidențialitate prevede altfel.

10.3. Toate sugestiile sau întrebările referitoare la această Politică de confidențialitate trebuie trimise la e-mail: [e-mail protejat]

10.4 Politica de confidențialitate actuală este postată pe pagina la: https://root-nation.com/ua/ua-privacy-policy/