วันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2024

เดสก์ท็อป v4.2.1

เพื่อส่งข้อมูลและคำขอ

หัวหน้าบรรณาธิการคือ Yevhen Bryokhov

สำหรับทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา: การเผยแพร่ข่าวสาร ข่าวประชาสัมพันธ์ บทความและบทวิจารณ์บนเว็บไซต์ Root Nation:

ซีอีโอ – วลาดีสลาฟ เซอร์คอฟ

เกี่ยวกับองค์กรทั้งหมด เช่น: ความร่วมมือเชิงกลยุทธ์และการเป็นหุ้นส่วน การตีพิมพ์บทความเชิงพาณิชย์และการจัดวางโฆษณา:

ลิงค์ที่มีประโยชน์

Контакти