วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2024

เดสก์ท็อป v4.2.1

นโยบายความเป็นส่วนตัว - Root Nation

นโยบายความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลนี้ (ต่อไปนี้ - นโยบายความเป็นส่วนตัว) นำไปใช้กับข้อมูลทั้งหมดที่ไซต์ Root Nation, อยู่บนชื่อโดเมน root-nation.com อาจได้รับเกี่ยวกับผู้ใช้ในขณะที่ใช้เว็บไซต์

1. คำจำกัดความของข้อกำหนด

1.1 ข้อกำหนดต่อไปนี้ใช้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้:

1.1.1. "การดูแลไซต์ - พนักงานที่ได้รับอนุญาตให้จัดการไซต์โดยดำเนินการในนามของ Root Nationซึ่งจัดระเบียบและดำเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ตลอดจนกำหนดวัตถุประสงค์ของการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล องค์ประกอบของข้อมูลส่วนบุคคลที่จะประมวลผล การดำเนินการ (การดำเนินการ) ที่ดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคล

1.1.2 "ข้อมูลส่วนบุคคล" - ข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงหรือโดยอ้อมกับบุคคลธรรมดาที่ระบุหรือระบุตัวตนได้ (เรื่องของข้อมูลส่วนบุคคล)

1.1.3 "การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล" - การกระทำใด ๆ (การดำเนินการ) หรือชุดของการกระทำ (การดำเนินการ) ที่ดำเนินการโดยใช้เครื่องมืออัตโนมัติหรือไม่มีการใช้เครื่องมือดังกล่าวกับข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงการเก็บรวบรวม การบันทึก การจัดระบบ การสะสม การจัดเก็บ การชี้แจง (การอัปเดต การเปลี่ยนแปลง) การสกัด การใช้ การถ่ายโอน (การแจกจ่าย การจัดหา การเข้าถึง) การทำให้เป็นส่วนตัว การบล็อก การลบ การทำลายข้อมูลส่วนบุคคล

1.1.4 "การรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคล" เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามโดยผู้ประกอบการหรือบุคคลอื่นที่สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล ข้อกำหนดที่จะไม่อนุญาตให้มีการเผยแพร่โดยไม่ได้รับความยินยอมจากเรื่องของข้อมูลส่วนบุคคลหรือมีพื้นฐานทางกฎหมายอื่น

1.1.5. "ผู้ใช้ของไซต์ (ต่อไปนี้คือผู้ใช้) คือบุคคลที่สามารถเข้าถึงไซต์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตและใช้ไซต์ของร้านค้าออนไลน์ได้

1.1.6 "คุกกี้" เป็นข้อมูลขนาดเล็กที่ส่งโดยเว็บเซิร์ฟเวอร์และเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ ซึ่งเว็บไคลเอ็นต์หรือเว็บเบราว์เซอร์ส่งไปยังเว็บเซิร์ฟเวอร์ในคำขอ HTTP ทุกครั้งที่มีการพยายามเปิดหน้าเว็บ ของไซต์ที่เกี่ยวข้อง

1.1.7 "ที่อยู่ IP" คือที่อยู่เครือข่ายเฉพาะของโหนดในเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่สร้างขึ้นตามโปรโตคอล IP

2. ข้อกำหนดทั่วไป

2.1 การใช้ไซต์ของผู้ใช้หมายถึงข้อตกลงกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้และข้อกำหนดในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้

2.2 ในกรณีที่ไม่เห็นด้วยกับข้อกำหนดของนโยบายความเป็นส่วนตัว ผู้ใช้ต้องหยุดใช้เว็บไซต์

2.3 นโยบายความเป็นส่วนตัวที่แท้จริงมีผลบังคับใช้กับเว็บไซต์ในโดเมนเท่านั้น root-nation.com, ฝ่ายบริหารไม่ได้ควบคุมและไม่รับผิดชอบต่อไซต์บุคคลที่สามซึ่งผู้ใช้สามารถผ่านลิงก์ที่มีอยู่ในเว็บไซต์ของเราได้

2.4 การดูแลเว็บไซต์ไม่ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้ใช้เว็บไซต์ให้มา

3. เรื่องของนโยบายความเป็นส่วนตัว

3.1 นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้กำหนดภาระหน้าที่ของการดูแลเว็บไซต์ของร้านค้าออนไลน์เกี่ยวกับการไม่เปิดเผยและรับรองระบบการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งผู้ใช้ให้ตามคำขอของผู้ดูแลเว็บไซต์ในระหว่างการลงทะเบียนบนเว็บไซต์ หรือเมื่อสั่งซื้อโปรแกรมทัศนศึกษา

3.2 ข้อมูลส่วนบุคคลที่อนุญาตให้ประมวลผลภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จัดทำโดยผู้ใช้โดยกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนบนเว็บไซต์ https://root-nation.com/ ในส่วนและหน้าต่างๆ ของไซต์ ให้ระบุข้อมูลต่อไปนี้:

3.2.1. นามสกุล, ชื่อ, นามสกุลของผู้ใช้;

3.2.2. หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อของผู้ใช้

3.2.3. ที่อยู่อีเมล (e-mail) หนังสือแจ้งการปรึกษาหารือ;

3.3. Root Nation ปกป้องข้อมูลที่ถูกส่งโดยอัตโนมัติในกระบวนการดูบล็อคโฆษณาและเมื่อเยี่ยมชมหน้าเว็บที่มีการติดตั้งสคริปต์ทางสถิติของระบบ ("พิกเซล"):

  • ที่อยู่ IP;
  • ข้อมูลจากคุกกี้
  • ข้อมูลเกี่ยวกับเบราว์เซอร์ (หรือโปรแกรมอื่นๆ ที่เข้าถึงการแสดงโฆษณา)
  • เวลาเข้าถึง;
  • ที่อยู่ของหน้าที่บล็อกโฆษณาตั้งอยู่
  • ผู้อ้างอิง (ที่อยู่ของหน้าที่แล้ว)

3.3.1 การปิดใช้งานคุกกี้อาจป้องกันการเข้าถึงบางส่วนของไซต์ Root Nationซึ่งต้องได้รับอนุญาต

3.3.2 Root Nation รวบรวมสถิติเกี่ยวกับที่อยู่ IP ของผู้เยี่ยมชม ข้อมูลนี้ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการระบุและแก้ไขปัญหาทางเทคนิค เพื่อควบคุมความถูกต้องตามกฎหมายของการชำระเงินทางการเงิน

3.4 ข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ข้างต้น (ประวัติการซื้อ เบราว์เซอร์ที่ใช้และระบบปฏิบัติการ ฯลฯ) อยู่ภายใต้การจัดเก็บและการไม่แจกจ่ายที่เชื่อถือได้ ยกเว้นกรณีที่ระบุไว้ในข้อ 5.2. และ 5.3. ของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

4. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้

4.1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ การดูแลเว็บไซต์ Root Nation สามารถใช้เพื่อวัตถุประสงค์:

4.1.1 การระบุตัวตนของผู้ใช้ที่ลงทะเบียนบนเว็บไซต์ Root Nation.

4.1.2 ให้ผู้ใช้เข้าถึงทรัพยากรส่วนบุคคลของไซต์ Root Nation.

4.1.3 การสร้างข้อเสนอแนะกับผู้ใช้ รวมถึงการส่งข้อความและคำขอที่เกี่ยวข้องกับการใช้ไซต์ Root Nation, การให้บริการ, การประมวลผลคำขอและแอปพลิเคชันจากผู้ใช้

4.1.4 การระบุตำแหน่งของผู้ใช้เพื่อความปลอดภัยและป้องกันการฉ้อโกง

4.1.5 การยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้ใช้ให้มา

4.1.6. การสร้างบัญชีหากผู้ใช้ตกลงที่จะสร้างบัญชี

4.1.7. ข้อความจากผู้ใช้เว็บไซต์ Root Nation เกี่ยวกับโพสต์บล็อกใหม่

4.1.8 จัดหาลูกค้าที่มีประสิทธิภาพและการสนับสนุนทางเทคนิคแก่ผู้ใช้ในกรณีที่เกิดปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการใช้ไซต์ Root Nation.

4.1.9 ให้ความยินยอมแก่ผู้ใช้ การอัปเดต จดหมายข่าว และข้อมูลอื่น ๆ ในนามของ Root Nation หรือในนามของพันธมิตร

4.1.10. ดำเนินกิจกรรมโฆษณาด้วยความยินยอมของผู้ใช้

4.1.11. ให้ผู้ใช้เข้าถึงเว็บไซต์หรือบริการของพันธมิตร Root Nation เพื่อรับสินค้า อัพเดท และบริการ

5. วิธีการและข้อกำหนดในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

5.1 การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้จะดำเนินการโดยไม่มีการจำกัดเวลา ในทางทางกฎหมายใดๆ รวมถึงในระบบข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการใช้เครื่องมืออัตโนมัติหรือไม่มีการใช้เครื่องมือดังกล่าว

5.2 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้อาจถูกถ่ายโอนไปยังหน่วยงานของรัฐที่ได้รับอนุญาตเฉพาะบนพื้นฐานและในลักษณะที่กฎหมายกำหนด

5.4 ในกรณีที่สูญเสียหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ดูแลเว็บไซต์จะแจ้งให้ผู้ใช้ทราบเกี่ยวกับการสูญหายหรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

5.5 การดูแลเว็บไซต์ใช้มาตรการขององค์กรและทางเทคนิคที่จำเป็นในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้จากการเข้าถึงที่ผิดกฎหมายหรือโดยไม่ได้ตั้งใจ การทำลาย การบิดเบือน การบล็อก การคัดลอก การกระจาย ตลอดจนจากการกระทำที่ผิดกฎหมายอื่น ๆ ของบุคคลที่สาม

5.6 การดูแลไซต์ร่วมกับผู้ใช้ใช้มาตรการที่จำเป็นทั้งหมดเพื่อป้องกันการสูญเสียหรือผลเสียอื่น ๆ ที่เกิดจากการสูญเสียหรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้

6. ภาระผูกพันของคู่สัญญา

6.1 ผู้ใช้มีหน้าที่:

6.1.1 ให้ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นสำหรับการใช้ไซต์ Root Nation.

6.1.2. อัปเดตและเสริมข้อมูลที่ให้ไว้เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลนี้

6.2 การดูแลเว็บไซต์มีหน้าที่:

6.2.1 ใช้ข้อมูลที่ได้รับเพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในข้อ 4 ของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เท่านั้น

6.2.2 เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลที่เป็นความลับถูกเก็บเป็นความลับ ห้ามเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากผู้ใช้ ตลอดจนไม่ขาย แลกเปลี่ยน เผยแพร่ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ถ่ายโอนของผู้ใช้ด้วยวิธีอื่นที่เป็นไปได้ ยกเว้นข้อ 5.2. และ 5.3. ของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

6.2.3 ใช้ความระมัดระวังในการปกป้องความลับของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ตามขั้นตอนที่มักจะใช้เพื่อปกป้องข้อมูลประเภทนี้ในการหมุนเวียนของธุรกิจที่มีอยู่

6.2.4 เพื่อบล็อกข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ช่วงเวลาของการสมัครหรือคำขอโดยผู้ใช้หรือตัวแทนทางกฎหมายของเขาหรือหน่วยงานที่ได้รับมอบอำนาจในการปกป้องสิทธิ์ของข้อมูลส่วนบุคคลในช่วงเวลาของการตรวจสอบในกรณีที่ตรวจพบ ของข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่น่าเชื่อถือหรือการกระทำที่ผิดกฎหมาย

7. ความรับผิดชอบของคู่กรณี

7.1 ในกรณีที่ข้อมูลที่เป็นความลับสูญหายหรือเปิดเผย ผู้ดูแลเว็บไซต์จะไม่รับผิดชอบหากข้อมูลที่เป็นความลับนี้:

7.1.1. กลายเป็นทรัพย์สินสาธารณะจนสูญหายหรือถูกเปิดเผย

7.1.2. ได้รับจากบุคคลที่สามก่อนที่จะได้รับจากผู้ดูแลไซต์

7.1.3. ถูกเปิดเผยด้วยความยินยอมของผู้ใช้

8. การแก้ไขข้อพิพาท

8.1 ก่อนฟ้องศาลในข้อพิพาทที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้เว็บไซต์ Root Nation และการดูแลไซต์จำเป็นต้องยื่นคำร้อง (ข้อเสนอเป็นลายลักษณ์อักษรสำหรับการระงับข้อพิพาทโดยสมัครใจ)

8.2 ผู้รับข้อเรียกร้องจะต้องแจ้งให้ผู้ยื่นคำร้องทราบเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับผลการพิจารณาข้อเรียกร้องภายใน 30 วันตามปฏิทินนับจากวันที่ได้รับข้อเรียกร้อง

8.3 ในกรณีที่ไม่สามารถบรรลุข้อตกลงได้ ข้อพิพาทจะถูกส่งต่อไปยังหน่วยงานตุลาการตามกฎหมายปัจจุบัน

8.4 กฎหมายปัจจุบันใช้กับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้และความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้และผู้ดูแลเว็บไซต์

9. การเปลี่ยนแปลงและการลบข้อมูลส่วนบุคคล

9.1 ผู้ใช้สามารถตรวจสอบและปรับองค์ประกอบของข้อมูลส่วนบุคคลบนหน้าโปรไฟล์ได้อย่างอิสระ หลังจากการอนุญาต ผู้ใช้สามารถเข้าถึงหน้าส่วนตัวได้ที่: https://root-nation.com/wp-admin/profile.php

9.2 กรณีสิ้นสุดการใช้งานเว็บไซต์ Root Nationผู้ใช้สามารถส่งคำขอให้ลบบัญชีและข้อมูลส่วนบุคคลทาง e-mail [ป้องกันอีเมล]

9.3 คำขอที่มีหัวข้อ "ลบบัญชีของฉันจากไซต์ Root Natiion" จะต้องส่งจากที่อยู่อีเมลที่ลงทะเบียนซึ่งระบุไว้ในโปรไฟล์ของผู้ใช้และมีข้อมูลจากฟิลด์ชื่อผู้ใช้

9.4 การดูแลเว็บไซต์มีหน้าที่ดำเนินการตามขั้นตอนการลบโปรไฟล์ภายใน 5 วันทำการ

10. ข้อกำหนดเพิ่มเติม

10.1 ผู้ดูแลเว็บไซต์มีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้โดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ใช้

10.2 นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับใหม่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่มีการโพสต์บนเว็บไซต์ Root Nationเว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นโดยนโยบายความเป็นส่วนตัวเวอร์ชันใหม่

10.3. ข้อเสนอแนะหรือคำถามทั้งหมดเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ควรส่งไปที่อีเมล: [ป้องกันอีเมล]

10.4 นโยบายความเป็นส่วนตัวปัจจุบันถูกโพสต์บนเพจที่: https://root-nation.com/ua/ua-privacy-policy/