24 Şubat 2024 Cumartesi

masaüstü v4.2.1

Gizlilik Politikası - Root Nation

Bu Kişisel Verilerin Gizlilik Politikası (bundan böyle - Gizlilik Politikası olarak anılacaktır) sitenin verdiği tüm bilgiler için geçerlidir. Root Nation, alan adında bulunan root-nation.com Siteyi kullanırken Kullanıcı hakkında bilgi alabilir.

1. TERİMLERİN TANIMI

1.1 Bu Gizlilik Politikasında aşağıdaki terimler kullanılmaktadır:

1.1.1. "Site yönetimi - adına hareket eden siteyi yönetmeye yetkili çalışanlar Root Nationkişisel veri işlemeyi organize eden ve yürüten, ayrıca kişisel verilerin işlenme amacını, işlenecek kişisel verilerin bileşimini, kişisel verilerle gerçekleştirilen eylemleri (işlemleri) belirleyen.

1.1.2 "Kişisel veriler" - kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiyle (kişisel verilerin konusu) doğrudan veya dolaylı olarak ilgili her türlü bilgi.

1.1.3 "Kişisel verilerin işlenmesi" - toplama, kaydetme, sistemleştirme, toplama, saklama, açıklama (güncelleme, değiştirme), çıkarma, kullanma, aktarma (dağıtım, sağlama, erişim), duyarsızlaştırma, engelleme, silme, kişisel verilerin imhası.

1.1.4 "Kişisel verilerin gizliliği", İşletmeci veya kişisel verilere erişimi olan başka bir kişi tarafından uyulması, kişisel verilerin konusunun rızası olmadan dağıtılmasına izin verilmemesi veya başka bir yasal dayanağın varlığı için zorunludur.

1.1.5. "Sitenin kullanıcısı (bundan sonra Kullanıcı olarak anılacaktır), İnternet üzerinden Siteye erişimi olan ve çevrimiçi mağazanın Sitesini kullanan bir kişidir.

1.1.6 "Çerezler", web sunucusu tarafından gönderilen ve Kullanıcının bilgisayarında depolanan ve web istemcisi veya web tarayıcısının, sayfayı her açma girişiminde bulunulduğunda bir HTTP isteğinde web sunucusuna gönderdiği küçük bir veri parçasıdır. ilgili siteden.

1.1.7 "IP adresi", IP protokolüne göre oluşturulmuş bir bilgisayar ağındaki bir düğümün benzersiz ağ adresidir.

2. GENEL HÜKÜMLER

2.1 Kullanıcının siteyi kullanması, bu Gizlilik Politikasını ve Kullanıcının kişisel verilerini işleme şartlarını kabul ettiği anlamına gelir.

2.2 Gizlilik Politikası hükümlerine uyulmaması durumunda Kullanıcı siteyi kullanmayı bırakmalıdır.

2.3 Gerçek Gizlilik Politikası yalnızca etki alanındaki siteler için geçerlidir. root-nation.com, Yönetim, Kullanıcının sitemizde bulunan linkler aracılığıyla gidebileceği üçüncü şahıs sitelerini kontrol etmez ve bunlardan sorumlu değildir.

2.4 Web sitesi yönetimi, web sitesi kullanıcısı tarafından sağlanan kişisel verilerin doğruluğunu kontrol etmez.

3. GİZLİLİK POLİTİKASININ KONUSU

3.1 Bu Gizlilik Politikası, çevrimiçi mağazanın web sitesinin İdaresinin, Kullanıcının siteye kayıt sırasında Site Yönetiminin talebi üzerine sağladığı kişisel verilerin ifşa edilmemesi ve gizlilik koruma rejiminin sağlanması ile ilgili yükümlülüklerini belirler. veya gezi satın almak için sipariş verirken.

3.2 Bu Gizlilik Politikası kapsamında işlenmesine izin verilen kişisel veriler, https:// web sitesindeki kayıt formunu doldurarak Kullanıcı tarafından sağlanır.root-nation.com/ sitenin çeşitli bölümlerinde ve sayfalarında aşağıdaki bilgileri içerir:

3.2.1. Kullanıcının soyadı, adı, soyadı;

3.2.2. Kullanıcının iletişim telefon numarası;

3.2.3. e-posta adresi (e-mail), danışma bildirimi;

3.3 Root Nation reklam bloklarının görüntülenmesi sırasında ve bir sistem istatistiksel komut dosyasının ("piksel") kurulu olduğu sayfaları ziyaret ederken otomatik olarak iletilen Verileri korur:

  • IP adresi;
  • çerezlerden gelen bilgiler;
  • tarayıcı (veya reklamların görüntülenmesine erişen başka bir program) hakkında bilgi;
  • erişim zamanı;
  • reklam bloğunun bulunduğu sayfanın adresi;
  • yönlendiren (önceki sayfanın adresi).

3.3.1 Çerezleri devre dışı bırakmak sitenin bazı bölümlerine erişimi engelleyebilir Root Nation, yetkilendirme gerektirir.

3.3.2 Root Nation ziyaretçilerinin IP adresleri hakkında istatistikler toplar. Bu bilgiler, teknik sorunların tespit edilmesi ve çözülmesi, yapılan finansal ödemelerin yasallığının kontrol edilmesi amacıyla kullanılmaktadır.

3.4 Yukarıda belirtilmeyen diğer kişisel bilgiler (satın alma geçmişi, kullanılan tarayıcılar ve işletim sistemleri vb.), maddede belirtilen durumlar dışında güvenilir depolamaya ve dağıtılmaya tabidir. 5.2. ve 5.3. bu Gizlilik Politikasının

4. KİŞİSEL KULLANICI BİLGİLERİNİN TOPLANMA AMAÇLARI

4.1 Kullanıcının kişisel verileri Site yönetimi Root Nation amacıyla kullanabilir:

4.1.1 Siteye Kayıtlı Kullanıcının Kimliği Root Nation.

4.1.2 Kullanıcıya Sitenin kişiselleştirilmiş kaynaklarına erişim sağlama Root Nation.

4.1.3 Sitenin kullanımıyla ilgili mesajlar ve talepler göndermek de dahil olmak üzere Kullanıcı ile geri bildirimde bulunmak Root Nation, hizmetlerin sağlanması, Kullanıcıdan gelen taleplerin ve uygulamaların işlenmesi.

4.1.4 Güvenliği sağlamak ve dolandırıcılığı önlemek için Kullanıcının konumunu belirlemek.

4.1.5 Kullanıcı tarafından sağlanan kişisel verilerin gerçekliğinin ve eksiksizliğinin teyidi.

4.1.6. Kullanıcı bir hesap oluşturmayı kabul ettiyse bir hesap oluşturulması.

4.1.7. Site Kullanıcısından Gelen Mesaj Root Nation yeni blog yazıları hakkında.

4.1.8 Sitenin kullanımıyla ilgili sorunlar olması durumunda Kullanıcıya etkin müşteri ve teknik destek sağlanması Root Nation.

4.1.9 Kullanıcıya rızasını, güncellemelerini, haber bültenlerini ve diğer bilgileri onun adına sağlamak Root Nation veya ortaklar adına.

4.1.10. Kullanıcının rızası ile reklam faaliyetleri yürütmek.

4.1.11. Kullanıcıya ortakların sitelerine veya hizmetlerine erişim sağlamak Root Nation ürünleri, güncellemeleri ve hizmetleri almak için.

5. KİŞİSEL BİLGİ İŞLEME YÖNTEM VE ŞARTLARI

5.1 Kullanıcının kişisel verilerinin işlenmesi, kişisel veri bilgi sistemleri dahil olmak üzere, herhangi bir yasal şekilde, herhangi bir süre sınırlaması olmaksızın, otomasyon araçları kullanılarak veya bu araçlar kullanılmadan gerçekleştirilir.

5.2 Kullanıcının kişisel verileri, yalnızca kanunla belirlenen gerekçelerle ve şekilde yetkili devlet makamlarına aktarılabilir.

5.4 Kişisel verilerin kaybolması veya ifşa edilmesi durumunda Site Yönetimi, kişisel verilerin kaybı veya ifşası hakkında Kullanıcıyı bilgilendirir.

5.5 Site yönetimi, Kullanıcının kişisel bilgilerini yasa dışı veya kazara erişim, imha, bozulma, engelleme, kopyalama, dağıtım ve ayrıca üçüncü şahısların diğer yasa dışı eylemlerinden korumak için gerekli organizasyonel ve teknik önlemleri alır.

5.6 Site yönetimi, Kullanıcı ile birlikte, Kullanıcının kişisel verilerinin kaybolması veya ifşa edilmesinden kaynaklanan kayıpları veya diğer olumsuz sonuçları önlemek için gerekli tüm önlemleri alır.

6. TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

6.1 Kullanıcı şunları yapmakla yükümlüdür:

6.1.1 Siteyi kullanmak için gerekli kişisel veriler hakkında bilgi verin Root Nation.

6.1.2. Bu bilgilerde değişiklik olması durumunda kişisel verilerle ilgili sağlanan bilgileri güncelleyin ve tamamlayın.

6.2 Site yönetimi şunları yapmakla yükümlüdür:

6.2.1 Alınan bilgileri münhasıran bu Gizlilik Politikasının 4. Maddesinde belirtilen amaçlar için kullanın.

6.2.2 Gizli bilgilerin gizli tutulmasını, Kullanıcı'nın önceden yazılı izni olmaksızın ifşa edilmemesini ve ayrıca Kullanıcı'nın aktarılan kişisel verilerinin satılmaması, değiştirilmemesi, yayımlanmaması veya diğer olası şekillerde ifşa edilmemesi, fıkra hariç 5.2. ve 5.3. bu Gizlilik Politikasının

6.2.3 Mevcut iş cirosunda bu tür bilgilerin korunması için genellikle kullanılan prosedüre uygun olarak Kullanıcının kişisel verilerinin gizliliğini korumak için önlemler almak.

6.2.4 Tespit edilmesi halinde, kişisel veri sahiplerinin haklarının korunması için Kullanıcı veya yasal temsilcisi veya yetkili organı tarafından başvuru veya talep anından itibaren ilgili Kullanıcı ile ilgili kişisel verilerin, doğrulama süresi boyunca bloke edilmesi, güvenilmez kişisel veriler veya yasa dışı eylemler.

7. TARAFLARIN SORUMLULUĞU

7.1 Gizli Bilgilerin kaybolması veya ifşa edilmesi durumunda, Site Yönetimi bu gizli bilgilerin aşağıdaki durumlardan sorumlu değildir:

7.1.1. Kaybedilene veya ifşa edilene kadar kamu malı oldu.

7.1.2. Site Yönetimi tarafından alınmadan önce üçüncü bir taraftan alındı.

7.1.3. Kullanıcı'nın rızası ile ifşa edilmiştir.

8. ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

8.1 Site Kullanıcısı arasındaki ilişkilerden kaynaklanan uyuşmazlıklarda mahkemede dava açılmadan önce Root Nation ve Site Yönetimi, bir talepte bulunmak zorunludur (anlaşmazlığın gönüllü olarak çözülmesi için yazılı bir teklif).

8.2 Talebin alıcısı, talebin alındığı tarihten itibaren 30 takvim günü içinde, talebin değerlendirilmesinin sonuçları hakkında başvuru sahibini yazılı olarak bilgilendirecektir.

8.3 Anlaşmaya varılamaması durumunda, ihtilaf yürürlükteki mevzuata uygun olarak bir yargı merciine intikal ettirilecektir.

8.4 Bu Gizlilik Politikası ve Kullanıcı ile Site Yönetimi arasındaki ilişkiler için geçerli mevzuat geçerlidir.

9. KİŞİSEL VERİLERİN DEĞİŞTİRİLMESİ VE SİLİNMESİ

9.1 Kullanıcı, profil sayfasındaki kişisel verilerin bileşimini bağımsız olarak izleyebilir ve ayarlayabilir. Yetkilendirmeden sonra kullanıcılar kişisel sayfalarına şu adresten erişebilir: https://root-nation.com/wp-admin/profil.php

9.2 Sitenin kullanımına son verilmesi durumunda Root Nation, kullanıcı e-posta ile hesabı ve kişisel verileri silmek için bir istek gönderebilir [e-posta korumalı]

9.3 "Hesabımı Root Natiion sitesinden kaldır" konulu talep, kullanıcının profilinde belirtilen kayıtlı e-posta adresinden gönderilmeli ve kullanıcı adı alanındaki bilgileri içermelidir.

9.4 Site yönetimi, profil silme işlemini 5 iş günü içerisinde yapmakla yükümlüdür.

10. EK ŞARTLAR

10.1 Site yönetimi, Kullanıcının izni olmadan bu Gizlilik Politikasında değişiklik yapma hakkına sahiptir.

10.2 Yeni Gizlilik Politikası, web sitesinde yayınlandığı andan itibaren yürürlüğe girer. Root Nation, Gizlilik Politikasının yeni versiyonu tarafından aksi belirtilmedikçe.

10.3. Bu Gizlilik Politikası ile ilgili tüm öneri veya sorular e-postaya gönderilmelidir: [e-posta korumalı]

10.4 Mevcut Gizlilik Politikası şu adresteki sayfada yayınlanmaktadır: https://root-nation.com/ua/ua-privacy-policy/