Політика конфіденційності – Root Nation

Ця Політика конфіденційності персональних даних (далі – Політика конфіденційності) діє відносно всієї інформації, яку сайт Root Nation, розташований на доменному імені root-nation.com може отримати про Користувача під час використання сайту.

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

1.1 У цій Політиці конфіденційності використовуються такі терміни:

1.1.1. “Адміністрація сайту – уповноважені співробітники на управління сайтом, що діють від імені Root Nation, які організовують і здійснюють обробку персональних даних, а також визначають мету обробки персональних даних, склад персональних даних, що підлягають обробці, дії (операції), що здійснюються з персональними даними.

1.1.2 “Персональні дані” – будь-яка інформація, що стосується прямо або побічно визначеної або визначуваної фізичної особи (суб’єкта персональних даних).

1.1.3 “Обробка персональних даних” – будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що вчиняються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, включно зі збиранням, записуванням, систематизацією, накопиченням, зберіганням, уточненням (оновленням, зміною), витяганням, використанням, передачею (розповсюдженням, наданням, доступом), знеособленням, блокуванням, видаленням, знищенням персональних даних.

1.1.4 “Конфіденційність персональних даних” – обов’язкова для дотримання Оператором або іншою особою, яка отримала доступ до персональних даних, вимога не допускати їх поширення без згоди суб’єкта персональних даних або наявності іншої законної підстави.

1.1.5. “Користувач сайту (далі Користувач) – особа, яка має доступ до Сайту, за допомогою мережі Інтернет і використовує Сайт інтернет-магазину.

1.1.6 “Cookies” – невеликий фрагмент даних, відправлений веб-сервером і збережений на комп’ютері Користувача, який веб-клієнт або веб-браузер кожен раз пересилає веб-серверу в HTTP-запиті при спробі відкрити сторінку відповідного сайту.

1.1.7 “IP-адреса” – унікальна мережева адреса вузла в комп’ютерній мережі, побудованій за протоколом IP.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1 Використання Користувачем сайту означає згоду з цією Політикою конфіденційності та умовами обробки персональних даних Користувача.

2.2 У разі незгоди з умовами Політики конфіденційності Користувач повинен припинити використання сайту.

2.3 Справжня Політика конфіденційності застосовується тільки до сайтів в домені root-nation.com, Адміністрація не контролює і не несе відповідальність за сайти третіх осіб, на які Користувач може перейти за посиланнями, доступними на нашому сайті.

2.4 Адміністрація сайту не перевіряє достовірність персональних даних, що надаються Користувачем сайту.

3. ПРЕДМЕТ ПОЛІТИКИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

3.1 Справжня Політика конфіденційності встановлює зобов’язання Адміністрації сайту інтернет-магазину щодо нерозголошення та забезпечення режиму захисту конфіденційності персональних даних, які Користувач надає за запитом Адміністрації сайту під час реєстрації на сайті або при оформленні замовлення для придбання екскурсій.

3.2 Персональні дані, дозволені до обробки в рамках цієї Політики конфіденційності, надаються Користувачем шляхом заповнення реєстраційної форми на сайті https://root-nation.com/ в різних розділах і сторінках сайту, включають в себе наступну інформацію:

3.2.1. прізвище, ім’я, по батькові Користувача;

3.2.2. контактний телефон Користувача;

3.2.3. адреса електронної пошти (e-mail), повідомлення про консультацію;

3.3. Root Nation захищає Дані, які автоматично передаються в процесі перегляду рекламних блоків і при відвідуванні сторінок, на яких встановлено статистичний скрипт системи (“піксель”):

  • IP адреса;
  • інформація з cookies;
  • інформація про браузер (або іншу програму, яка здійснює доступ до показу реклами);
  • час доступу;
  • адреса сторінки, на якій розташований рекламний блок;
  • реферер (адреса попередньої сторінки).

3.3.1 Відключення cookies може спричинити неможливість доступу до деяких частин сайту Root Nation, які потребують авторизації.

3.3.2 Root Nation здійснює збір статистики про IP-адреси своїх відвідувачів. Дана інформація використовується з метою виявлення і вирішення технічних проблем, для контролю законності проведених фінансових платежів.

3.4 Будь-яка інша персональна інформація, що не обумовлена вище (історія покупок, використовувані браузери та операційні системи тощо), підлягає надійному зберіганню і нерозповсюдженню, за винятком випадків, передбачених у п.п. 5.2. і 5.3. цієї Політики конфіденційності.

4. ЦІЛІ ЗБОРУ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ КОРИСТУВАЧА

4.1 Персональні дані Користувача Адміністрація сайту Root Nation може використовувати з метою:

4.1.1 Ідентифікації Користувача, зареєстрованого на сайті Root Nation.

4.1.2 Надання Користувачеві доступу до персоналізованих ресурсів Сайту Root Nation.

4.1.3 Встановлення з Користувачем зворотного зв’язку, включно з направленням повідомлень, запитів, що стосуються використання Сайту Root Nation, надання послуг, обробка запитів і заявок від Користувача.

4.1.4 Визначення місцезнаходження Користувача для забезпечення безпеки, запобігання шахрайству.

4.1.5 Підтвердження достовірності та повноти персональних даних, наданих Користувачем.

4.1.6. Створення облікового запису, якщо Користувач дав згоду на створення облікового запису.

4.1.7. Повідомлення Користувача Сайту Root Nation про нові записи в блозі.

4.1.8 Надання Користувачеві ефективної клієнтської та технічної підтримки при виникненні проблем пов’язаних з використанням Сайту Root Nation.

4.1.9 Надання Користувачеві з його згоди, оновлень, розсилки новин та інших відомостей від імені Root Nation або від імені партнерів.

4.1.10. Здійснення рекламної діяльності за згодою Користувача.

4.1.11. надання доступу Користувачеві на сайти або сервіси партнерів Root Nation з метою отримання продуктів, оновлень і послуг.

5. СПОСОБИ ТА СТРОКИ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

5.1 Обробка персональних даних Користувача здійснюється без обмеження терміну, будь-яким законним способом, у тому числі в інформаційних системах персональних даних з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів.

5.2 Персональні дані Користувача можуть бути передані уповноваженим органам державної влади тільки на підставах і в порядку, встановлених законодавством.

5.4 При втраті або розголошенні персональних даних Адміністрація сайту інформує Користувача про втрату або розголошення персональних даних.

5.5 Адміністрація сайту вживає необхідних організаційних і технічних заходів для захисту персональної інформації Користувача від неправомірного або випадкового доступу, знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення, а також від інших неправомірних дій третіх осіб.

5.6 Адміністрація сайту спільно з Користувачем вживає всіх необхідних заходів щодо запобігання збиткам або інших негативних наслідків, викликаних втратою або розголошенням персональних даних Користувача.

6. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ СТОРІН

6.1 Користувач зобов’язаний:

6.1.1 Надати інформацію про персональні дані, необхідну для користування сайтом Root Nation.

6.1.2. Оновити, доповнити надану інформацію про персональні дані в разі зміни цієї інформації.

6.2 Адміністрація сайту зобов’язана:

6.2.1 Використовувати отриману інформацію виключно для цілей, зазначених у п. 4 цієї Політики конфіденційності.

6.2.2 Забезпечити зберігання конфіденційної інформації в таємниці, не розголошувати без попереднього письмового дозволу Користувача, а також не здійснювати продаж, обмін, опублікування, або розголошення іншими можливими способами переданих персональних даних Користувача, за винятком п.п. 5.2. і 5.3. цієї Політики Конфіденційності.

6.2.3 Вживати заходів обережності для захисту конфіденційності персональних даних Користувача згідно з порядком, який зазвичай використовується для захисту такого роду інформації в існуючому діловому обороті.

6.2.4 Здійснити блокування персональних даних, що відносяться до відповідного Користувачеві, з моменту звернення або запиту Користувача або його законного представника або уповноваженого органу із захисту прав суб’єктів персональних даних на період перевірки, в разі виявлення недостовірних персональних даних або неправомірних дій.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1 У разі втрати або розголошення Конфіденційної інформації Адміністрація сайту не несе відповідальність, якщо ця конфіденційна інформація:

7.1.1. Стала публічним надбанням до її втрати або розголошення.

7.1.2. Була отримана від третьої сторони до моменту її отримання Адміністрацією сайту.

7.1.3. була розголошена за згодою Користувача.

8. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

8.1 До звернення до суду з позовом у спорах, що виникають із відносин між Користувачем сайту Root Nation і Адміністрацією сайту, обов’язковим є пред’явлення претензії (письмової пропозиції про добровільне врегулювання спору).

8.2 Одержувач претензії протягом 30 календарних днів з дня отримання претензії, письмово повідомляє заявника претензії про результати розгляду претензії.

8.3 У разі недосягнення угоди спір буде передано на розгляд до судового органу відповідно до чинного законодавства.

8.4 До цієї Політики конфіденційності та відносин між Користувачем і Адміністрацією сайту застосовується чинне законодавство.

9. ЗМІНА ТА ВИДАЛЕННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

9.1 Користувач може самостійно контролювати та коригувати склад персональних даних на сторінці профілю. Після авторизації користувачам доступна персональна сторінка за адресою: https://root-nation.com/wp-admin/profile.php

9.2 У разі припинення користування сайтом Root Nation, користувач може надіслати запит на видалення облікового запису та персональних даних на електронну пошту [email protected]

9.3 Запит з темою “Видалення мого облікового запису з сайту Root Natiion” повинен бути надісланий із зареєстрованої адреси електронної пошти, вказаної в профілі користувача і містити інформацію з поля нік (username).

9.4 Адміністрація сайту зобов’язана здійснити процедуру видалення профілю протягом 5 робочих днів.

10. ДОДАТКОВІ УМОВИ

10.1 Адміністрація сайту має право вносити зміни до цієї Політики конфіденційності без згоди Користувача.

10.2 Нова Політика конфіденційності набуває чинності з моменту її розміщення на сайті Root Nation, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики конфіденційності.

10.3. Всі пропозиції або питання щодо цієї Політики конфіденційності слід повідомляти на електронну пошту: [email protected]

10.4 Чинна Політика конфіденційності розміщена на сторінці за адресою: https://root-nation.com/ua/ua-privacy-policy/