PC và monoblocs

Lắp ráp lại một chiếc PC với giá 100k: Thiết kế Fractal, RAM 128 GB và gần như ASUS

Tư liệu hoàn toàn tự phát. Hoàn toàn bất ngờ và không lường trước được đối với tôi. Tôi không mong đợi và không muốn chuyển đến một tòa nhà mới - nhưng sau đó tôi nhận ra rằng...
00: 05: 40

Video: Đánh giá Amon Mono aio PC i5 v2 monoblock - Nó có khả năng gì?

Chào mọi người! Bạn và tôi đã nói về nhiều loại PC khác nhau, cả máy chơi game nhỏ nhất và lớn nhất. Nhưng chúng tôi không bao giờ...