Để gửi thông tin và yêu cầu

Tổng biên tập là Yevhen Bryokhov

Đối với tất cả các vấn đề liên quan đến nội dung: xuất bản tin tức, thông cáo báo chí, các bài báo và đánh giá trên trang web Root Nation:

Giám đốc điều hành - Vladislav Surkov

Về tất cả các vấn đề tổ chức, chẳng hạn như: hợp tác chiến lược và đối tác, xuất bản các bài báo thương mại và đặt quảng cáo:

Liên kết hữu ích

Liên lạc