Πολιτική απορρήτου

Αυτή η Πολιτική Απορρήτου των προσωπικών δεδομένων (εφεξής - η Πολιτική Απορρήτου) ισχύει για όλες τις πληροφορίες που ο ιστότοπος Root Nation, που βρίσκεται στο όνομα τομέα root-nation.com ενδέχεται να λάβετε σχετικά με τον Χρήστη κατά τη χρήση του ιστότοπου.

1. ΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΩΝ

1.1 Οι ακόλουθοι όροι χρησιμοποιούνται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου:

1.1.1. "Διαχείριση ιστότοπου - υπάλληλοι εξουσιοδοτημένοι να διαχειρίζονται τον ιστότοπο, ενεργώντας για λογαριασμό του Root Nation, που οργανώνουν και πραγματοποιούν την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, καθώς και καθορίζουν τον σκοπό της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, τη σύνθεση των προς επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, τις ενέργειες (πράξεις) που εκτελούνται με προσωπικά δεδομένα.

1.1.2 "Προσωπικά δεδομένα" - κάθε πληροφορία που σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με ταυτοποιημένο ή αναγνωρίσιμο φυσικό πρόσωπο (αντικείμενο προσωπικών δεδομένων).

1.1.3 "Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων" - οποιαδήποτε ενέργεια (λειτουργία) ή σύνολο ενεργειών (λειτουργιών) που πραγματοποιείται με τη χρήση εργαλείων αυτοματισμού ή χωρίς τη χρήση τέτοιων εργαλείων με προσωπικά δεδομένα, συμπεριλαμβανομένης της συλλογής, καταγραφής, συστηματοποίησης, συσσώρευσης, αποθήκευση, διευκρίνιση (ενημέρωση, αλλαγή), εξαγωγή, χρήση, μεταφορά (διανομή, παροχή, πρόσβαση), αποπροσωποποίηση, αποκλεισμός, διαγραφή, καταστροφή προσωπικών δεδομένων.

1.1.4 Η «Εμπιστευτικότητα των προσωπικών δεδομένων» είναι υποχρεωτική για τη συμμόρφωση του Διαχειριστή ή άλλου προσώπου που έχει πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα, την απαίτηση να μην επιτρέπεται η διανομή τους χωρίς τη συγκατάθεση του υποκειμένου των προσωπικών δεδομένων ή την παρουσία άλλης νομικής βάσης.

1.1.5. «Ο χρήστης του ιστότοπου (εφεξής ο Χρήστης) είναι ένα πρόσωπο που έχει πρόσβαση στον Ιστότοπο μέσω Διαδικτύου και χρησιμοποιεί τον Ιστότοπο του ηλεκτρονικού καταστήματος.

1.1.6 Τα "cookies" είναι ένα μικρό κομμάτι δεδομένων που αποστέλλεται από τον διακομιστή ιστού και αποθηκεύεται στον υπολογιστή του χρήστη, το οποίο ο πελάτης ιστού ή το πρόγραμμα περιήγησης ιστού στέλνει στον διακομιστή ιστού με αίτημα HTTP κάθε φορά που προσπαθεί να ανοίξει τη σελίδα του αντίστοιχο site.

1.1.7 Η "διεύθυνση IP" είναι μια μοναδική διεύθυνση δικτύου ενός κόμβου σε ένα δίκτυο υπολογιστών που έχει δημιουργηθεί σύμφωνα με το πρωτόκολλο IP.

2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

2.1 Η χρήση του ιστότοπου από τον Χρήστη σημαίνει συμφωνία με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου και τους όρους επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων του Χρήστη.

2.2 Σε περίπτωση διαφωνίας με τους όρους της Πολιτικής Απορρήτου, ο Χρήστης πρέπει να σταματήσει να χρησιμοποιεί τον ιστότοπο.

2.3 Η πραγματική Πολιτική Απορρήτου ισχύει μόνο για ιστότοπους στον τομέα root-nation.com, Η διοίκηση δεν ελέγχει και δεν είναι υπεύθυνη για ιστότοπους τρίτων στους οποίους ο Χρήστης μπορεί να μεταβεί μέσω των συνδέσμων που διατίθενται στον ιστότοπό μας.

2.4 Η διαχείριση του ιστότοπου δεν ελέγχει τη γνησιότητα των προσωπικών δεδομένων που παρέχονται από τον χρήστη του ιστότοπου.

3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

3.1 Αυτή η Πολιτική Απορρήτου καθορίζει τις υποχρεώσεις της Διοίκησης του ιστότοπου του ηλεκτρονικού καταστήματος σχετικά με τη μη αποκάλυψη και τη διασφάλιση του καθεστώτος προστασίας της ιδιωτικής ζωής των προσωπικών δεδομένων, το οποίο παρέχει ο Χρήστης κατόπιν αιτήματος της Διοίκησης του ιστότοπου κατά την εγγραφή στον ιστότοπο ή κατά την υποβολή παραγγελίας για αγορά εκδρομών.

3.2 Προσωπικά δεδομένα που επιτρέπεται για επεξεργασία βάσει της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου παρέχονται από τον Χρήστη συμπληρώνοντας τη φόρμα εγγραφής στον ιστότοπο https://root-nation.com/ σε διάφορες ενότητες και σελίδες του ιστότοπου, συμπεριλάβετε τις ακόλουθες πληροφορίες:

3.2.1. επώνυμο, όνομα, πατρώνυμο του χρήστη.

3.2.2. τον αριθμό τηλεφώνου επικοινωνίας του χρήστη·

3.2.3. διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), ανακοίνωση διαβούλευσης·

3.3. Root Nation προστατεύει τα Δεδομένα που μεταδίδονται αυτόματα κατά τη διαδικασία προβολής διαφημιστικών μπλοκ και κατά την επίσκεψη σελίδων στις οποίες είναι εγκατεστημένο ένα στατιστικό σενάριο συστήματος ("pixel"):

  • Διεύθυνση IP;
  • πληροφορίες από cookies·
  • πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα περιήγησης (ή άλλο πρόγραμμα που έχει πρόσβαση στην προβολή διαφημίσεων)·
  • χρόνος πρόσβασης;
  • τη διεύθυνση της σελίδας στην οποία βρίσκεται το διαφημιστικό μπλοκ·
  • παραπομπής (διεύθυνση της προηγούμενης σελίδας).

3.3.1 Η απενεργοποίηση των cookies ενδέχεται να εμποδίσει την πρόσβαση σε ορισμένα μέρη του ιστότοπου Root Nation, που απαιτούν εξουσιοδότηση.

3.3.2 Root Nation συλλέγει στατιστικά στοιχεία σχετικά με τις διευθύνσεις IP των επισκεπτών του. Αυτές οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται για τον εντοπισμό και την επίλυση τεχνικών προβλημάτων, για τον έλεγχο της νομιμότητας των οικονομικών πληρωμών που πραγματοποιούνται.

3.4 Οποιεσδήποτε άλλες προσωπικές πληροφορίες που δεν προσδιορίζονται παραπάνω (ιστορικό αγορών, χρησιμοποιημένα προγράμματα περιήγησης και λειτουργικά συστήματα κ.λπ.) υπόκεινται σε αξιόπιστη αποθήκευση και μη διανομή, εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται στην ρήτρα 5.2. και 5.3. αυτής της Πολιτικής Απορρήτου.

4. ΣΚΟΠΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ

4.1 Προσωπικά δεδομένα χρήστη Διαχείριση ιστότοπου Root Nation μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τους σκοπούς:

4.1.1 Αναγνώριση του Χρήστη που είναι εγγεγραμμένος στον ιστότοπο Root Nation.

4.1.2 Παροχή στον Χρήστη πρόσβασης σε εξατομικευμένους πόρους της Ιστοσελίδας Root Nation.

4.1.3 Δημιουργία σχολίων με τον χρήστη, συμπεριλαμβανομένης της αποστολής μηνυμάτων και αιτημάτων που σχετίζονται με τη χρήση του ιστότοπου Root Nation, παροχή υπηρεσιών, επεξεργασία αιτημάτων και αιτήσεων από τον Χρήστη.

4.1.4 Προσδιορισμός της τοποθεσίας του Χρήστη για τη διασφάλιση της ασφάλειας και την πρόληψη της απάτης.

4.1.5 Επιβεβαίωση γνησιότητας και πληρότητας των προσωπικών δεδομένων που παρέχονται από τον Χρήστη.

4.1.6. Δημιουργία λογαριασμού εάν ο Χρήστης έχει συμφωνήσει να δημιουργήσει λογαριασμό.

4.1.7. Μήνυμα από τον χρήστη του ιστότοπου Root Nation σχετικά με νέες αναρτήσεις ιστολογίου.

4.1.8 Παροχή στον Χρήστη αποτελεσματικής πελατειακής και τεχνικής υποστήριξης σε περίπτωση προβλημάτων που σχετίζονται με τη χρήση του ιστότοπου Root Nation.

4.1.9 Παροχή στον Χρήστη με τη συγκατάθεσή του, ενημερώσεις, ενημερωτικά δελτία και άλλες πληροφορίες για λογαριασμό του Root Nation ή για λογαριασμό εταίρων.

4.1.10. Διεξαγωγή διαφημιστικών δραστηριοτήτων με τη συγκατάθεση του Χρήστη.

4.1.11. παρέχοντας στον Χρήστη πρόσβαση σε ιστότοπους ή υπηρεσίες συνεργατών Root Nation για να λαμβάνετε προϊόντα, ενημερώσεις και υπηρεσίες.

5. ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

5.1 Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του Χρήστη πραγματοποιείται χωρίς χρονικό περιορισμό, με οποιοδήποτε νόμιμο τρόπο, συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων πληροφοριών προσωπικών δεδομένων με τη χρήση εργαλείων αυτοματισμού ή χωρίς τη χρήση τέτοιων εργαλείων.

5.2 Τα προσωπικά δεδομένα του Χρήστη μπορούν να διαβιβαστούν σε εξουσιοδοτημένες κρατικές αρχές μόνο για λόγους και με τον τρόπο που ορίζει ο νόμος.

5.4 Σε περίπτωση απώλειας ή αποκάλυψης προσωπικών δεδομένων, η Διαχείριση του Ιστότοπου ενημερώνει τον Χρήστη για την απώλεια ή αποκάλυψη προσωπικών δεδομένων.

5.5 Η διαχείριση του ιστότοπου λαμβάνει τα απαραίτητα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών πληροφοριών του Χρήστη από παράνομη ή τυχαία πρόσβαση, καταστροφή, παραμόρφωση, αποκλεισμό, αντιγραφή, διανομή, καθώς και από άλλες παράνομες ενέργειες τρίτων.

5.6 Η διαχείριση του ιστότοπου, μαζί με τον Χρήστη, λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποτροπή απωλειών ή άλλων αρνητικών συνεπειών που προκαλούνται από την απώλεια ή την αποκάλυψη των προσωπικών δεδομένων του Χρήστη.

6. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ

6.1 Ο χρήστης υποχρεούται:

6.1.1 Παρέχετε πληροφορίες σχετικά με προσωπικά δεδομένα που είναι απαραίτητα για τη χρήση του ιστότοπου Root Nation.

6.1.2. Ενημερώστε και συμπληρώστε τις παρεχόμενες πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα σε περίπτωση αλλαγών σε αυτές τις πληροφορίες.

6.2 Η διαχείριση του ιστότοπου υποχρεούται:

6.2.1 Χρησιμοποιήστε τις ληφθείσες πληροφορίες αποκλειστικά για τους σκοπούς που καθορίζονται στην ενότητα 4 της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου.

6.2.2 Για να διασφαλιστεί ότι οι εμπιστευτικές πληροφορίες διατηρούνται εμπιστευτικές, να μην αποκαλύπτονται χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια του Χρήστη, καθώς και να μην πωλούν, ανταλλάσσουν, δημοσιεύουν ή αποκαλύπτουν με άλλους πιθανούς τρόπους τα μεταβιβαζόμενα προσωπικά δεδομένα του Χρήστη, με εξαίρεση την ρήτρα 5.2. και 5.3. αυτής της Πολιτικής Απορρήτου.

6.2.3 Λήψη προφυλάξεων για την προστασία του απορρήτου των προσωπικών δεδομένων του Χρήστη σύμφωνα με τη διαδικασία που χρησιμοποιείται συνήθως για την προστασία αυτού του είδους των πληροφοριών στον υπάρχοντα κύκλο εργασιών της επιχείρησης.

6.2.4 Αποκλεισμός προσωπικών δεδομένων που σχετίζονται με τον σχετικό Χρήστη από τη στιγμή της αίτησης ή αιτήματος του Χρήστη ή του νόμιμου εκπροσώπου του ή του εξουσιοδοτημένου φορέα για την προστασία των δικαιωμάτων των υποκειμένων των προσωπικών δεδομένων για την περίοδο επαλήθευσης, σε περίπτωση εντοπισμού αναξιόπιστων προσωπικών δεδομένων ή παράνομων ενεργειών.

7. ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ

7.1 Σε περίπτωση απώλειας ή αποκάλυψης Εμπιστευτικών Πληροφοριών, η Διαχείριση του Ιστότοπου δεν ευθύνεται εάν αυτές οι εμπιστευτικές πληροφορίες:

7.1.1. Έγινε δημόσια περιουσία μέχρι την απώλεια ή την αποκάλυψή της.

7.1.2. Λήφθηκε από τρίτο μέρος πριν παραληφθεί από τη Διαχείριση του ιστότοπου.

7.1.3. αποκαλύφθηκε με τη συγκατάθεση του Χρήστη.

Μετάφραση με το www.DeepL.com/Translator (δωρεάν έκδοση)

8. ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

8.1 Πριν από την υποβολή αγωγής στο δικαστήριο για διαφορές που προκύπτουν από σχέσεις μεταξύ του Χρήστη του Ιστότοπου Root Nation και της Διοίκησης του Χώρου, είναι υποχρεωτική η υποβολή αξίωσης (έγγραφη πρόταση για οικειοθελή επίλυση της διαφοράς).

8.2 Ο αποδέκτης της αξίωσης, εντός 30 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της αξίωσης, ενημερώνει εγγράφως τον αιτούντα σχετικά με τα αποτελέσματα της εξέτασης της αξίωσης.

8.3 Σε περίπτωση μη επίτευξης συμφωνίας, η διαφορά θα παραπεμφθεί σε δικαστική αρχή σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

8.4 Η ισχύουσα νομοθεσία ισχύει για την παρούσα Πολιτική Απορρήτου και τις σχέσεις μεταξύ του Χρήστη και της Διαχείρισης του ιστότοπου.

9. ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

9.1 Ο χρήστης μπορεί ανεξάρτητα να παρακολουθεί και να προσαρμόζει τη σύνθεση των προσωπικών δεδομένων στη σελίδα του προφίλ. Μετά την εξουσιοδότηση, οι χρήστες μπορούν να έχουν πρόσβαση στην προσωπική τους σελίδα στη διεύθυνση: https://root-nation.com/wp-admin/profile.php

9.2 Σε περίπτωση διακοπής χρήσης του ιστότοπου Root Nation, ο χρήστης μπορεί να στείλει αίτημα διαγραφής του λογαριασμού και των προσωπικών δεδομένων μέσω e-mail [προστασία μέσω email]

9.3 Το αίτημα με θέμα "Κατάργηση του λογαριασμού μου από τον ιστότοπο Root Ntiion" πρέπει να αποσταλεί από την καταχωρημένη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που καθορίζεται στο προφίλ του χρήστη και να περιέχει πληροφορίες από το πεδίο ονόματος χρήστη.

9.4 Η διαχείριση του ιστότοπου υποχρεούται να πραγματοποιήσει τη διαδικασία διαγραφής προφίλ εντός 5 εργάσιμων ημερών.

10. ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΟΡΟΙ

10.1 Η διαχείριση του ιστότοπου έχει το δικαίωμα να κάνει αλλαγές στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου χωρίς τη συγκατάθεση του Χρήστη.

10.2 Η νέα Πολιτική Απορρήτου τίθεται σε ισχύ από τη στιγμή της ανάρτησής της στον ιστότοπο Root Nation, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά από τη νέα έκδοση της Πολιτικής Απορρήτου.

10.3. Όλες οι προτάσεις ή ερωτήσεις σχετικά με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου θα πρέπει να αποστέλλονται στο e-mail: [προστασία μέσω email]

10.4 Η τρέχουσα Πολιτική Απορρήτου δημοσιεύεται στη σελίδα στη διεύθυνση: https://root-nation.com/ua/ua-privacy-policy/