Политика приватности

Ова Политика приватности личних података (у даљем тексту – Политика приватности) примењује се на све информације које сајт Root Nation, који се налази на називу домена root-nation.com може добити информације о кориснику током коришћења сајта.

1. ДЕФИНИЦИЈА ПОЈМОВА

1.1 У овој Политици приватности користе се следећи термини:

1.1.1. „Администрација сајта – запослени овлашћени за управљање сајтом, који наступају у име Root Nation, који организују и спроводе обраду података о личности, као и утврђују сврху обраде података о личности, састав података о личности који се обрађују, радње (операције) које се обављају са подацима о личности.

1.1.2 "Лични подаци" - свака информација која се директно или индиректно односи на идентификовано или идентификовано физичко лице (субјекат личних података).

1.1.3 "Обрада личних података" - свака радња (операција) или скуп радњи (операција) спроведена уз употребу алата за аутоматизацију или без употребе таквих алата са личним подацима, укључујући прикупљање, евидентирање, систематизацију, акумулацију, чување, појашњење (ажурирање, мењање), издвајање, коришћење, пренос (дистрибуција, обезбеђивање, приступ), деперсонализација, блокирање, брисање, уништавање личних података.

1.1.4 „Поверљивост личних података“ је обавезна за поштовање од стране Оператера или другог лица које има приступ личним подацима, захтева да не дозволи њихову дистрибуцију без сагласности субјекта личних података или присуства другог правног основа.

1.1.5. „Корисник сајта (у даљем тексту Корисник) је лице које има приступ Сајту путем Интернета и користи Сајт интернет продавнице.

1.1.6 „Колачићи“ су мали део података који шаље веб сервер и чува се на рачунару корисника, који веб клијент или веб претраживач шаље веб серверу у ХТТП захтеву сваки пут када се покуша отворити страница одговарајућег сајта.

1.1.7 „ИП адреса“ је јединствена мрежна адреса чвора у рачунарској мрежи изграђеној према ИП протоколу.

2. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

2.1 Коришћење сајта од стране корисника значи сагласност са овом Политиком приватности и условима обраде личних података Корисника.

2.2 У случају неслагања са условима Политике приватности, Корисник мора престати да користи сајт.

2.3 Стварна Политика приватности се односи само на сајтове у домену root-nation.com, Администрација не контролише и није одговорна за сајтове трећих страна на које Корисник може да пређе преко линкова доступних на нашем сајту.

2.4 Администрација веб странице не проверава аутентичност личних података које је дао корисник веб сајта.

3. ПРЕДМЕТ ПОЛИТИКЕ ПРИВАТНОСТИ

3.1 Ова Политика приватности утврђује обавезе Администрације веб странице интернет продавнице у вези са неоткривањем и обезбеђивањем режима заштите приватности личних података, које Корисник обезбеђује на захтев Администрације сајта приликом регистрације на сајту. или приликом наруџбине за куповину екскурзија.

3.2 Личне податке дозвољене за обраду у складу са овом Политиком приватности даје Корисник попуњавањем обрасца за регистрацију на веб страници хттпс://root-nation.com/ у различитим одељцима и страницама сајта, укључите следеће информације:

3.2.1. презиме, име, патроним корисника;

3.2.2. контакт телефон корисника;

3.2.3. адреса Е-поште (e-mail), обавештење о консултацији;

КСНУМКС. Root Nation штити податке који се аутоматски преносе у процесу прегледа рекламних блокова и приликом посете страница на којима је инсталирана системска статистичка скрипта („пиксел“):

  • ИП адреса;
  • информације из колачића;
  • информације о претраживачу (или другом програму који приступа приказу реклама);
  • време приступа;
  • адресу странице на којој се налази огласни блок;
  • упућивач (адреса претходне странице).

3.3.1 Онемогућавање колачића може спречити приступ неким деловима сајта Root Nation, за које је потребно овлашћење.

3.3.2 Root Nation прикупља статистику о ИП адресама својих посетилаца. Ове информације се користе у сврху идентификовања и решавања техничких проблема, за контролу законитости извршених финансијских плаћања.

3.4 Све друге личне информације које нису наведене горе (историја куповине, коришћени претраживачи и оперативни системи, итд.) подлежу поузданом складиштењу и недистрибуцији, осим у случајевима предвиђеним у клаузули 5.2. и 5.3. ове Политике приватности.

4. СВРХЕ ПРИКУПЉАЊА ЛИЧНИХ ПОДАТАКА КОРИСНИКА

4.1 Лични подаци корисника Администрација сајта Root Nation може користити у сврху:

4.1.1 Идентификација Корисника регистрованог на сајту Root Nation.

4.1.2 Омогућавање кориснику приступа персонализованим ресурсима Сајта Root Nation.

4.1.3 Успостављање повратних информација са Корисником, укључујући слање порука и захтева у вези са коришћењем Сајта Root Nation, пружање услуга, обрада захтева и пријава Корисника.

4.1.4 Одређивање локације корисника како би се осигурала сигурност и спречила превара.

4.1.5 Потврда аутентичности и потпуности личних података које даје Корисник.

4.1.6. Креирање налога ако је Корисник пристао да креира налог.

4.1.7. Порука корисника сајта Root Nation о новим постовима на блогу.

4.1.8 Пружање ефикасне корисничке и техничке подршке кориснику у случају проблема у вези са коришћењем сајта Root Nation.

4.1.9 Пружање Корисника уз његову сагласност, ажурирања, билтене и друге информације у име Root Nation или у име партнера.

4.1.10. Обављање рекламних активности уз сагласност Корисника.

4.1.11. омогућавајући Кориснику приступ сајтовима или услугама партнера Root Nation да примате производе, ажурирања и услуге.

5. МЕТОДЕ И УСЛОВИ ОБРАДЕ ЛИЧНИХ ИНФОРМАЦИЈА

5.1 Обрада личних података Корисника се врши без временског ограничења, на било који законит начин, укључујући у информационим системима о личним подацима уз коришћење алата за аутоматизацију или без употребе таквих алата.

5.2 Лични подаци Корисника могу се преносити овлашћеним државним органима само на основу и на начин утврђен законом.

5.4 У случају губитка или откривања личних података, Администрација сајта обавештава Корисника о губитку или откривању личних података.

5.5 Администрација сајта предузима неопходне организационе и техничке мере за заштиту личних података Корисника од незаконитог или случајног приступа, уништавања, изобличења, блокирања, копирања, дистрибуције, као и од других незаконитих радњи трећих лица.

5.6 Администрација сајта, заједно са Корисником, предузима све неопходне мере да спречи губитке или друге негативне последице узроковане губитком или откривањем личних података Корисника.

6. ОБАВЕЗЕ СТРАНА

6.1 Корисник је дужан да:

6.1.1 Наведите информације о личним подацима неопходним за коришћење сајта Root Nation.

6.1.2. Ажурирајте и допуните дате информације о личним подацима у случају промене ових информација.

6.2 Администрација сајта је дужна да:

6.2.1 Користити примљене информације искључиво у сврхе наведене у тачки 4. ове Политике приватности.

6.2.2 Да би се обезбедило да се поверљиве информације чувају у тајности, да се не откривају без претходне писмене дозволе Корисника, као и да не продају, размењују, објављују или откривају на друге могуће начине пренете личне податке Корисника, са изузетком клаузуле 5.2. и 5.3. ове Политике приватности.

6.2.3 Да предузме мере предострожности за заштиту поверљивости личних података Корисника у складу са поступком који се обично користи за заштиту ове врсте информација у постојећем пословном промету.

6.2.4 Блокирати личне податке који се односе на релевантног Корисника од момента пријаве или захтева Корисника или његовог законског заступника или овлашћеног органа за заштиту права субјеката личних података за период провере, у случају откривања непоузданих личних података или незаконитих радњи.

7. ОДГОВОРНОСТ СТРАНА

7.1 У случају губитка или откривања поверљивих информација, администрација сајта није одговорна ако ове поверљиве информације:

7.1.1. Постао је јавно власништво до његовог губитка или обелодањивања.

7.1.2. Примљен је од треће стране пре него што га је примила Администрација сајта.

7.1.3. је откривен уз сагласност Корисника.

Преведено са ввв.ДеепЛ.цом/Транслатор (бесплатна верзија)

8. РЕШАВАЊЕ СПОРОВА

8.1 Пре подношења тужбе суду у споровима који произилазе из односа између Корисника сајта Root Nation и Администрације сајта, обавезно је подношење рекламације (писани предлог за добровољно решавање спора).

8.2 Прималац рекламације је дужан да у року од 30 календарских дана од дана пријема рекламације писмено обавести подносиоца захтева о резултатима разматрања рекламације.

8.3 У случају непостизања споразума, спор ће бити прослеђен судском органу у складу са важећим законодавством.

8.4 Постојећи закони се примењују на ову Политику приватности и односе између Корисника и Администрације сајта.

9. ПРОМЕНА И БРИСАЊЕ ЛИЧНИХ ПОДАТАКА

9.1 Корисник може самостално пратити и прилагођавати састав личних података на страници профила. Након ауторизације, корисници могу приступити својој личној страници на: хттпс://root-nation.com/вп-админ/профиле.пхп

9.2 У случају престанка коришћења сајта Root Nation, корисник може послати захтев за брисање налога и личних података путем електронске поште [емаил заштићен]

9.3 Захтев са насловом „Уклони мој налог са Роот Натиион сајта“ мора бити послат са регистроване е-маил адресе наведене у профилу корисника и садржати информације из поља корисничког имена.

9.4 Администрација сајта је дужна да изврши процедуру брисања профила у року од 5 радних дана.

10. ДОДАТНИ УСЛОВИ

10.1 Администрација сајта има право да мења ову Политику приватности без сагласности Корисника.

10.2 Нова Политика приватности ступа на снагу од тренутка када је објављена на веб страници Root Nation, осим ако је другачије предвиђено новом верзијом Политике приватности.

10.3. Све сугестије или питања у вези са овом Политиком приватности слати на е-маил: [емаил заштићен]

10.4 Актуелна политика приватности је објављена на страници на: https://root-nation.com/ua/ua-privacy-policy/