Yuri Svitlyk

Yuri Svitlyk
1352 POSTS1 COMMENTS
Syn Karpat, nierozpoznany geniusz matematyki, "prawnik" Microsoft, praktyczny altruista, lewopravosek